Navigation Søgning

Er dit hjem el-sikkert?

9. august 2015

Der opstår hvert år mange brande på grund af fejl i elinstallationer i de danske hjem, og rigtig mange af os lever med skjulte fejl, der i værste fejl kan udløse en brand.

Du kan opdage eventuelle fejl og overbelastninger af det elektriske system i din bolig ved at holde øje med, om der er stikkontakter, stik eller ledninger, der er misfarvede eller varme. Hvis HFI/HPFI-afbryderen jævnligt falder ud, eller der er sikringer, der springer kort tid efter, at de er udskiftet, kan det også være tegn på skjulte fejl eller overbelastninger.

Arbejdet med elinstallationer kræver generelt autorisation som el-installatør. Men der er en række ting, som du gerne selv må lave, når strømmen er afbrudt.

Du må gerne selv:

  • Udskifte indendørs eksisterende afbrydere og kontakter med spænding op til 250 volt - både stikkontakter med og uden jord, såfremt boligens elinstallation er beskyttet med en HFI/HPFI-afbryder. 
  • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere.
  • Sætte lamper op og udskifte fatninger samt ledninger til elapparater.
  • Udskifte almindelige afbrydere med lysdæmpere eller med afbrydere med tidsfunktion og lignende.
  • Ændre og reparere intelligente styringssystemer. Det kan for eksempel være systemer, der tænder for lyset, når du går ind, eller som gør det muligt at tænde og slukke lyset med en fjernbetjening.
  • Tilslutte vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler, komfur og emhætte, hvis de er forsynet med en stikprop.

Reglerne for hvad man selv må lave, er udstedt af Sikkerhedsstyrelsen. Du kan læse mere om reglerne på www.sik.dk. Her kan du også finde vejledninger og se en række videoer om, hvordan du udfører nogle af de almindeligste elopgaver korrekt. 

Sæt dig grundigt ind i det elarbejde, som du vil udføre, hav det nødvendige værktøj, og lad elinstallatøren ordne det, som du ikke selv har kompetencer til.

Drejer det sig om udførelse af nye eller udvidelse af eksisterende, faste installationer, arbejde på eltavlen, og udskiftning af udendørsmateriel eller materiel, hvor spændingen er mere end 250 volt, skal arbejdet udføres af en autoriseret elinstallatør. Det samme gælder opsætning af halogenlamper, hvor transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

Det er en god idé at teste din HFI/HPFI-afbryder mindst én gang om året. Hvis afbryderen er mere end 10 år gammel, er der stor risiko for, at den ikke virker korrekt. En god huskeregel er at teste din HFI/HPFI-afbryder, når vi går over til sommer- og vintertid. Du tester afbryderen ved at trykke på prøveknappen, som er mærket med "T". Hvis HFI/HPFI-afbryderen ikke kobler ud første gang, du trykker på prøveknappen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

www.energifyn.dk/energisparetips kan du finde gode råd til, hvordan du kan få overblik over dit elforbrug og få nogle gode elvaner.