<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Om Energi Fyn Domicil Facade Bygning Vinduer 2020

Energi Fyns årsrapport

Årsrapport 2022

Energi Fyns repræsentantskab godkendte den 25. april 2023 Energi Fyns Årsrapport 2022.

 

 

Energi Fyns årsresultat 2019

Et år, hvor der blev vendt op og ned på meget

- 2022 blev et år med stort fokus på høje og meget svingende energipriser. De svingende priser har udfordret vores kunder, og de har udfordret os. Vi har en stærk og robust økonomi, og det er nødvendigt i et volatilt energimarked. De høje og svingende energipriser betyder, at vi har oplevet en kraftig omsætningsstigning, øget risiko og væsentlig større omkostninger til nettab. Vi har haft en yderst minimal indtjening på vores salg af el og gas. Til gengæld har vi haft en større indtægt end forventet på vores vindmøller og regulerkraftværker på grund af de høje energipriser.

Søren Thorsager, bestyrelsesformand og
Bent Agerholm, adm. direktør

Et år, hvor der blev vendt op og ned på meget

- 2022 blev et år med stort fokus på høje og meget svingende energipriser. De svingende priser har udfordret vores kunder, og de har udfordret os. Vi har en stærk og robust økonomi, og det er nødvendigt i et volatilt energimarked. De høje og svingende energipriser betyder, at vi har oplevet en kraftig omsætningsstigning, øget risiko og væsentlig større omkostninger til nettab. Vi har haft en yderst minimal indtjening på vores salg af el og gas. Til gengæld har vi haft en større indtægt end forventet på vores vindmøller og regulerkraftværker på grund af de høje energipriser.

Søren Thorsager, bestyrelsesformand og
Bent Agerholm, adm. direktør

Energi Fyn Domicil Hovedindgang 2020

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2022 dækker repræsentantskab, bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2022.

Vederlagsrapporten er udformet med afsæt i Energi Fyn a.m.b.a.'s vederlagspolitik, der beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion i Energi Fyn a.m.b.a.

Se vederlagsrapport for regnskabsår 2022

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2022 dækker repræsentantskab, bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2022.

Vederlagsrapporten er udformet med afsæt i Energi Fyn a.m.b.a.'s vederlagspolitik, der beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion i Energi Fyn a.m.b.a.

Se vederlagsrapport for regnskabsår 2022
God Selskabsledelse

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2022 - for 5. år i træk - har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne forgod selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2022

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2022 - for 5. år i træk - har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne forgod selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2022