<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Om Energi Fyn Domicil Facade Bygning Vinduer 2020

Energi Fyns årsrapport

Årsrapport 2023

Energi Fyns repræsentantskab godkendte den 23. april 2024 Energi Fyns Årsrapport 2023.

 

 

Energi Fyns årsresultat

Energi Fyn leverer et godt og nødvendigt årsresultat

Koncernens samlede regnskabsresultat er på 298 millioner kroner før skat og 235 millioner kroner efter skat. Det er et godt og nødvendigt resultat.

- Der er behov for store og nødvendige investeringer i både el- og fibernettet. Den grønne omstilling medfører et stigende elforbrug. Flere vedvarende energiformer, særligt sol, skal indpasses. Og der skal arbejdes med lagring af energi samt intelligent styring af elnettet. Det stiller krav til os som energiselskab, og det stiller krav til vores el- og fibernet. Dertil kommer et øget fokus på it-sikkerhed og digitalisering. Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og har i 2023 investeret 619 millioner kroner i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. I 2024 øger vi investeringerne til over 700 millioner kroner.

Søren Thorsager, bestyrelsesformand og
Bent Agerholm, adm. direktør

Energi Fyn leverer et godt og nødvendigt årsresultat

Koncernens samlede regnskabsresultat er på 298 millioner kroner før skat og 235 millioner kroner efter skat. Det er et godt og nødvendigt resultat.

- Der er behov for store og nødvendige investeringer i både el- og fibernettet. Den grønne omstilling medfører et stigende elforbrug. Flere vedvarende energiformer, særligt sol, skal indpasses. Og der skal arbejdes med lagring af energi samt intelligent styring af elnettet. Det stiller krav til os som energiselskab, og det stiller krav til vores el- og fibernet. Dertil kommer et øget fokus på it-sikkerhed og digitalisering. Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og har i 2023 investeret 619 millioner kroner i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. I 2024 øger vi investeringerne til over 700 millioner kroner.

Søren Thorsager, bestyrelsesformand og
Bent Agerholm, adm. direktør

Energi Fyn Domicil Hovedindgang 2020

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2023 dækker repræsentantskab, bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten er udformet med afsæt i Energi Fyn a.m.b.a.'s vederlagspolitik, der beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion i Energi Fyn a.m.b.a.

Se vederlagsrapport for regnskabsår 2023

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2023 dækker repræsentantskab, bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten er udformet med afsæt i Energi Fyn a.m.b.a.'s vederlagspolitik, der beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion i Energi Fyn a.m.b.a.

Se vederlagsrapport for regnskabsår 2023
Om Energi Fyn Domicil fra vandside 2020

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2023 har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2023

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2023 har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2023