<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Værdibillede

Et stærkt andelsejet energiselskab

Mere end 220.000 fynske andelshavere er forenet i - og ejer hver især - en del af Energi Fyn.

Værdi for alle vores andelshavere, kunder og medarbejdere

Med afsæt i vores værdier - Ansvarlig - Engageret - Udvikling - gør vi hver dag vores bedste for at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere.

Det er en stor styrke for os at være ejet af vores andelshavere, men samtidig er det også en stor forpligtelse.

Som andelsselskab skal vi ikke generere størst muligt økonomisk overskud til nogle få aktionærer. Vi er sat i verden for at skabe værdi for vores andelshavere.

Vi skaber værdi gennem:

 • Fokus på vores kunder og andelshavere
  Vi ser det som vores fornemmeste opgave at skabe forudsætningen for det moderne liv og levere løsninger, der gør det enkelt og trygt at være kunde hos Energi Fyn. Uanset om behovet er driftssikker og konkurrencedygtig energi, god service og rådgivning eller lynhurtigt internet. Vi er et troværdigt grønt energiselskab, der servicerer vores kunder i øjenhøjde.
 • Udrulning af fibernet
  Vi laver langsigtede investeringer i kritisk infrastruktur i form af fibernettet – til gavn for vores andelshavere.
 • Investeringer i elnettet
  Vi sikrer høj forsyningssikkerhed via et robust og stabilt elnet, der kan understøtte den grønne omstilling og fremtidens behov for et intelligent elnet.
 • Udvikling af et grønnere og mere bæredygtigt samfund
  Vi arbejder for et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Vi tilbyder derfor energirådgivning om blandt andet varmepumper. Vi ejer og driver også vindmøller med det formål at bidrage til den grønne omstilling.
 • Uddeling af fondsmidler
  Vores to fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond - uddeler hvert år op til 2,5 millioner kroner til almennyttige og udviklingsmæssige projekter og initiativer rundt om på Fyn.
 • Sponsorater der støtter Fyn
  Energi Fyn uddeler sponsorater, der er lokalt forankrede og tilgodeser både eliten og bredden samt kulturelle arrangementer. Gerne i en kombination.
 • Investeringer i kapitalstruktur
  Vi investerer i kapitalstruktur, der sikrer stabilitet og rum for forretningsmuligheder til gavn for vores andelshavere.
 • Fastholdelse af arbejdspladser på Fyn
  Vi fastholder arbejdspladser på Fyn, fordi vi bor og agerer på Fyn. Det betyder, at andelshavernes penge og dermed investeringerne også bliver på Fyn.

 

Energi Fyn er ejet af 220.000 fynske andelshavere

Hvem er andelshaver i Energi Fyn?

Energi Fyn er ejet af de 220.000 fynske andelshavere, som bor i vores datterselskab Vores Elnets forsyningsområde.

Bor du, eller har du sommerhus i Vores Elnets forsyningsområde, og har du en elmåler fra Vores Elnet, er du andelshaver i Energi Fyn.

Som andelshaver er du medejer af Energi Fyn, og sammen med de øvrige andelshavere ejer du en andel af vores fælles energiselskab.

Andelshaver i Energi Fyn

Hvem er andelshaver i Energi Fyn?

Energi Fyn er ejet af de 220.000 fynske andelshavere, som bor i vores datterselskab Vores Elnets forsyningsområde.

Bor du, eller har du sommerhus i Vores Elnets forsyningsområde, og har du en elmåler fra Vores Elnet, er du andelshaver i Energi Fyn.

Som andelshaver er du medejer af Energi Fyn, og sammen med de øvrige andelshavere ejer du en andel af vores fælles energiselskab.

Andelshaver i Energi Fyn
Energi Fyns repræsentantskab

Energi Fyns repræsentant­skab

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Energi Fyn og det er herigennem, at andelshaverne kan gøre deres indflydelse gældende.

Repræsentantskabet er med til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling og fremtid - på vegne af alle vores andelshavere.

Det er også repræsentantskabet, der tager de overordnede beslutninger i Energi Fyn. Blandt andet godkender de vedtægtsændringer og vælger medlemmerne til Energi Fyns bestyrelse.

Læs mere om Energi Fyns repræsentantskab

Energi Fyns repræsentant­skab

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Energi Fyn og det er herigennem, at andelshaverne kan gøre deres indflydelse gældende.

Repræsentantskabet er med til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling og fremtid - på vegne af alle vores andelshavere.

Det er også repræsentantskabet, der tager de overordnede beslutninger i Energi Fyn. Blandt andet godkender de vedtægtsændringer og vælger medlemmerne til Energi Fyns bestyrelse.

Læs mere om Energi Fyns repræsentantskab
Valg til Energi Fyns repræsentantskab

Vil du gerne have indflydelse?

Som andelshaver i Energi Fyn kan du få direkte indflydelse. Enten ved at opstille til vores repræsentantskab eller ved at afgive din stemme på den kandidat, du synes, skal være en del af vores repræsentantskab.

Hvert fjerde år afholder vi valg til vores repræsentantskab. Der foregår ved en demokratisk afstemning blandt vores mere end 220.000 andelshavere i 5 valgområder.

Der er repræsentantskabsvalg næste gang i 2. halvår af 2026. De repræsentanter, der vælges i 2026, indtræder i vores repræsentantskab i januar 2027 og sidder de følgende 4 år.

Læs mere om valg til vores repræsentantskab

Vil du gerne have indflydelse?

Som andelshaver i Energi Fyn kan du få direkte indflydelse. Enten ved at opstille til vores repræsentantskab eller ved at afgive din stemme på den kandidat, du synes, skal være en del af vores repræsentantskab.

Hvert fjerde år afholder vi valg til vores repræsentantskab. Der foregår ved en demokratisk afstemning blandt vores mere end 220.000 andelshavere i 5 valgområder.

Der er repræsentantskabsvalg næste gang i 2. halvår af 2026. De repræsentanter, der vælges i 2026, indtræder i vores repræsentantskab i januar 2027 og sidder de følgende 4 år.

Læs mere om valg til vores repræsentantskab
Andelshaver Andelsmærke Film 2021 (1)

Vi gør en forskel i fællesskab

Energiselskaber ligner hinanden. Men der er stor forskel.

Som et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber er det vores mål og opgave at give tilbage til os alle. 

Sammen gør vi en forskel, der kan mærkes.

Vi gør en forskel i fællesskab

Energiselskaber ligner hinanden. Men der er stor forskel.

Som et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber er det vores mål og opgave at give tilbage til os alle. 

Sammen gør vi en forskel, der kan mærkes.

Om Energi Fyn Domicil fra vandside 2020

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2023 har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2023

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2023 har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2023
Energi Fyns historie

Energi Fyns historie

Energi Fyn er Danmarks 4. største energiselskab og leverer strøm til 220.000 fynboer, hvilket svarer til 3/4 af Fyn.

Vi er sat i verden for at skabe værdi til vores andelshavere. Sådan var det, da Energi Fyn blev til - og sådan er det i dag.

Vi har en lang historie som andelsselskab med rødder tilbage i den stolte danske andelstanke. Den historie har vi i sinde at videreføre og værne om.

Læs mere om Energi Fyns historie

Energi Fyns historie

Energi Fyn er Danmarks 4. største energiselskab og leverer strøm til 220.000 fynboer, hvilket svarer til 3/4 af Fyn.

Vi er sat i verden for at skabe værdi til vores andelshavere. Sådan var det, da Energi Fyn blev til - og sådan er det i dag.

Vi har en lang historie som andelsselskab med rødder tilbage i den stolte danske andelstanke. Den historie har vi i sinde at videreføre og værne om.

Læs mere om Energi Fyns historie