<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Om Energi Fyn Historisk Billede 2020

Energi Fyns historie

Energi Fyn har en lang historie med rødder i den stolte danske andelstanke. Den historie har vi i sinde at videreføre og fortsat værne om.

De første elværker i Danmark blev etableret i Køge og i Odense i 1891. Herudover kom der på Fyn elværker i Årup, Hårby og Killerup i 1905.

I 1908 overtog Odense Kommune elforsyningen i Odense og byggede et større kraftværk på Klosterbakken, som frem til 1953 leverede el til Odense og dele af landdistrikterne. I 1949 blev kraftværket I/S Fynsværket stiftet - og i 1953 overtog Fynsværket produktionen fra kraftværket på Klosterbakken, som blev lukket.

Landdistrikterne fik el fra transformerforeninger, som der på et tidspunkt var over hundrede af.

I 1950 stiftede en sammenslutning af 125 transformerforeninger Effla (Elforsyningen for de fynske landdistrikter), som skulle overgå som samlet interessent i Fynsværket. Effla købte 10 kV nettet - der var placeret lige uden for Odense - af Odense Kommune for 1 mio. kr.

Effla kom således til at stå for 10 kV nettet, mens transformerforeningerne stod for detailforsyningen ud til forbrugerne.

I 1960’erne begyndte Effla at overtage detailforsyningen fra transformerforeningerne - og i 1983 var der overtaget 134 områder med detailforsyning. Derefter var der 42 transformerforeninger og 14 godser/industrier med egen detailforsyning tilbage på Fyn.

I 1999 fusionerer Effla med Vestfyns Elforsyning og skifter navn til Energi Fyn.

I 2000 fusionerer Dalum-Hjallese Elforsyning og Energi Fyn.

I 2004 sælger Energi Fyn Elsam-aktierne og dermed Fynsværket.

I 2008 køber Energi Fyn Odense Energi af Odense Kommune.

I 2010 beslutter Nyborg Byråd at sælge Nyborg Elnet til Energi Fyn.

I 2016 beslutter Faaborg-Midtfyn Kommune at sælge FFV EL A/S og FFV Energi A/S til Energi Fyn.

I 2018 køber Energi Fyn handelsdelen af NGF Nature Energy, herunder 60.000 gaskunder.

Energi Fyn er i dag Danmarks 4. største elselskab og leverer strøm til 220.000 fynboer, hvilket svarer til 3/4 af Fyn.