<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Energi Fyn-koncernen

Energi Fyn-koncernen

Energi Fyn er en moderne og regionalt forankret energikoncern, ejet af mere end 220.000 fynske andelshavere.

Fynboernes foretrukne energiselskab

Energi Fyn ejer og driver elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn.

Vi håndterer samtidig afregning og kundeservice for flere forsyninger på Fyn, sælger el og naturgas til private og erhverv, tilbyder forskellige bredbåndsløsninger, ladeløsninger og etablerer og driver gadebelysningen i flere kommuner på Fyn.

Vores fornemmeste opgave er at sikre konkurrencedygtige priser, høj forsyningssikkerhed og god service.

Læs mere om vores forretningsområder

Vi vil være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere, kunder og medarbejdere.

Om Energi Fyn Juridisk Organisation 2022
Energi Fyns bestyrelse

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. er valgt af og blandt Energi Fyns repræsentantskab.

Bestyrelsen i Energi Fyn Holding A/S udgøres af bestyrelsesmedlemmerne i Energi Fyn a.m.b.a. og fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om Energi Fyns bestyrelse og direktion

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. er valgt af og blandt Energi Fyns repræsentantskab.

Bestyrelsen i Energi Fyn Holding A/S udgøres af bestyrelsesmedlemmerne i Energi Fyn a.m.b.a. og fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om Energi Fyns bestyrelse og direktion
Energi Fyns repræsentantskab

Energi Fyns repræsentant­skab

Repræsentantskabet er som Energi Fyns øverste myndighed med til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling og fremtid - på vegne af alle vores andelshavere.

Læs mere om Energi Fyns repræsentantskab

Energi Fyns repræsentant­skab

Repræsentantskabet er som Energi Fyns øverste myndighed med til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling og fremtid - på vegne af alle vores andelshavere.

Læs mere om Energi Fyns repræsentantskab
Energi Fyn ønsker at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling

Samfundsansvar

Vi ser det som en naturlig del af vores forretningsgrundlag at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for.

Vi ønsker derfor at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

Det gør vi gennem vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper. Vi deltager aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem, blandt andet ved at eje og drive vindmøller, og vi afsø­ger løbende nye områder, hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling.

Læs mere om samfundsansvar i Energi Fyn

Samfundsansvar

Vi ser det som en naturlig del af vores forretningsgrundlag at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for.

Vi ønsker derfor at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

Det gør vi gennem vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper. Vi deltager aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem, blandt andet ved at eje og drive vindmøller, og vi afsø­ger løbende nye områder, hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling.

Læs mere om samfundsansvar i Energi Fyn
Udvikling på Fyn

Udvikling på Fyn

Det er en naturlig del af vores forretning at bidrage til udviklingen på Fyn.

Som andelsselskab har vi et helt særligt ansvar og gør derfor en aktiv indsats for at medvirke til at skabe udvikling på Fyn og for fynboerne. Uanset om det handler om udrulning af fibernet, nye udviklingsprojekter, fynske arbejdspladser eller om at støtte klub- og foreningslivet på Fyn gennem vores fonde og vores FynskSupport-ordning.

Det er bestemt ikke uden grund, at Energi Fyn er fynboernes selskab.

Udvikling på Fyn

Udvikling på Fyn

Det er en naturlig del af vores forretning at bidrage til udviklingen på Fyn.

Som andelsselskab har vi et helt særligt ansvar og gør derfor en aktiv indsats for at medvirke til at skabe udvikling på Fyn og for fynboerne. Uanset om det handler om udrulning af fibernet, nye udviklingsprojekter, fynske arbejdspladser eller om at støtte klub- og foreningslivet på Fyn gennem vores fonde og vores FynskSupport-ordning.

Det er bestemt ikke uden grund, at Energi Fyn er fynboernes selskab.

Udvikling på Fyn
Job og karriere hos Energi Fyn

Job og karriere hos Energi Fyn

Vores hovedsæde er placeret i Odense. Her beskæftiger vi 390 medarbejdere inden for teknik, salg, administration, økonomi, kundeservice med mere.

Læs mere om job og karriere hos Energi Fyn

Job og karriere hos Energi Fyn

Vores hovedsæde er placeret i Odense. Her beskæftiger vi 390 medarbejdere inden for teknik, salg, administration, økonomi, kundeservice med mere.

Læs mere om job og karriere hos Energi Fyn