Bestyrelse Gruppe

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. er valgt af og blandt Energi Fyns repræsentantskab. Bestyrelsen i Energi Fyn Holding A/S udgøres af bestyrelsesmedlemmerne i Energi Fyn a.m.b.a. og fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a:

Søren Thorsager
Bjarne Ivan Hansen
Knud Bjørn
Ulrikka Brændgaard Nissen
Cæcilie Ning Hage
Christian Hein
Louise Andersen

Kontakt:

Formand Søren Thorsager på formand@energifyn.dk
Adm. direktør Bent Agerholm på direktion@energifyn.dk

Honorar og diæter

Årligt honorar og diætsats pr. møde for bestyrelse og repræsentantskab i Energi Fyn a.m.b.a. er:

Formand

Næstformand

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

       280.954 kr.

       153.729 kr.

         95.000 kr.

Diæt pr. bestyrelsesmøde (maks. et møde/døgn)

Diæt pr. repræsentantskabsmøde (maks. et møde/døgn)

           2.000 kr.

           2.000 kr.

Honorar og diætsats reguleres årligt 1. april efter Energitilsynets reguleringsindeks.         

Årligt honorar i Energi Fyns fondes bestyrelser er 10.000 kr. Der betales ikke mødediæt i fondene.

God Selskabsledelse

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere, kunder og medarbejdere samt at bidrage til udviklingen i det samfund, vi er en del af. Det er en selvfølge for os at opføre os ordentligt og ansvarligt og have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Derfor er det også naturligt for os at forholde os til an­befalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsynings­koncerner, som bidrager yderligere til at styrke den gode sel­skabsledelse, værdiskabelse og gennemsigtighed i branchen.

Siden 2017 - hvor Dansk Energi udgav Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner - har Energi Fyns bestyrelse og repræsentantskab arbejdet systematisk med god selskabsledelse. Anbefalingerne er samtidig blevet en naturlig del af det årshjul, bestyrelsen arbejder ud fra. Afrapportering på anbefalingerne er integreret i Energi Fyns årsrapporter.

Gå til anbefalingerne her

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere, kunder og medarbejdere samt at bidrage til udviklingen i det samfund, vi er en del af. Det er en selvfølge for os at opføre os ordentligt og ansvarligt og have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Derfor er det også naturligt for os at forholde os til an­befalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsynings­koncerner, som bidrager yderligere til at styrke den gode sel­skabsledelse, værdiskabelse og gennemsigtighed i branchen.

Siden 2017 - hvor Dansk Energi udgav Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner - har Energi Fyns bestyrelse og repræsentantskab arbejdet systematisk med god selskabsledelse. Anbefalingerne er samtidig blevet en naturlig del af det årshjul, bestyrelsen arbejder ud fra. Afrapportering på anbefalingerne er integreret i Energi Fyns årsrapporter.

Gå til anbefalingerne her