<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Gruppe

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. er valgt af og blandt Energi Fyns repræsentantskab. Bestyrelsen i Energi Fyn Holding A/S udgøres af bestyrelsesmedlemmerne i Energi Fyn a.m.b.a. og fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a:

Søren Thorsager
Ulrikka Brændgaard Nissen
Cæcilie Ning Hage
Christian Hein
Bjarne Toftlund
Marie-Louise Uglebjerg Hansen
Louise Andersen

Kontakt:

Formand Søren Thorsager på [email protected]
Adm. direktør Bent Agerholm på [email protected]

Energi Fyn Domicil Hovedindgang 2020

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2023 dækker repræsentantskab, bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten er udformet med afsæt i Energi Fyn a.m.b.a.'s vederlagspolitik, der beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion i Energi Fyn a.m.b.a.

Se vederlagsrapport for regnskabsår 2023

Vederlagsrapport

Vederlagsrapporten for 2023 dækker repræsentantskab, bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023.

Vederlagsrapporten er udformet med afsæt i Energi Fyn a.m.b.a.'s vederlagspolitik, der beskriver de indholdsmæssige rammer for den samlede aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion i Energi Fyn a.m.b.a.

Se vederlagsrapport for regnskabsår 2023
Om Energi Fyn Domicil fra vandside 2020

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2023 har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2023

God selskabsledelse

Det er vores vision at være en værdiskabende energikoncern til gavn for vores andelshavere samt at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af.

Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at have en åben og inddragende dialog med vores interessenter.

Det er derfor helt naturligt, at vi i 2023 har arbejdet med og løbende forholder os til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Se vores afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse 2023