<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Bestyrelse og direktion

Louise Andersen

Bestyrelsesmedlem
Louise Andersen

IT-ansvarlig

Fødselsdato: 17. september, 1979

Faglige kompetencer

 • God økonomisk forståelse og viden om risikostyring gennem mit bestyrelsesarbejde i et pengeinstitut
 • Ledelseserfaring både erhvervsmæssigt samt i forbindelse med frivillig arbejdskraft
 • Stor viden indenfor digital omstilling og forandringsledelse
 • Flere års erfaring med strategisk udvikling af virksomheders forretningsmodel
 • Stort engagement i forbrugerejede selskaber og styrkelse af medlemsdemokrati
 • Erfaring med at arbejde i en stærkt reguleret branche med høje krav til compliance
 • Stor indsigt i bæredygtighed og strategisk arbejde med FN’s 17 verdensmål

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • IT administrator
 • Bestyrelsesuddannelse fra Finanssektorens Uddannelsescenter
 • Derudover flere kurser indenfor strategi og god selskabsledelse
 • Bestyrelseskursus, 2020, Dansk Energi. Fokus på roller og kernekompetencer i bestyrelsesarbejdet samt god selskabsledelse

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Bestyrelsesmedlem i Middelfart Sparekasse
 • Medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit

Anciennitet i Energi Fyn

 • Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 2019
 • Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2019
 • Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2027