<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Information Klagemuligheder Pen Skrive 2020

Klagemuligheder og kunderettigheder

Har du brug for at klage, kan du læse mere om, hvordan du gør her.

Hvis du ønsker at klage

Er der opstået en tvist med Energi Fyn vedrørende kontraktmæssige forhold, har du mulighed for at klage til Energi Fyn. Du kan sende en e-mail til [email protected] eller et brev til:

Energi Fyn
Sanderumvej 16
5220 Odense SV

Hvis du har klaget og ikke er tilfreds med vores afgørelse eller behandling af din klagesag, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: [email protected]

www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretslige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

EU-Kommissionens online klageportal

www.ec.europa.eu/odr

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected].

Kunderettigheder på elmarkedet

Der er fri konkurrence på det danske elmarked. Det betyder, at du frit kan vælge mellem landets elleverandører. Du kan læse mere om dine rettigheder som privat elkunde eller virksomhed på Energistyrelsens hjemmeside.