<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Bestyrelse og direktion

Ulrikka Brændgaard Nissen

Næstformand
Ulrikka Brændgaard Nissen

Selvstændig med virksomheden for.an, der rådgiver medlemsejede organisationer og deres bestyrelser

Fødselsdato: 8. november 1974

Faglige kompetencer

 • Tidligere udviklingschef i Venstres Landsorganisation og team‐leder i Landbrug & Fødevarer, hvorfra jeg har indgående strategisk og politisk indsigt og erfaring
 • Erfaring med forretningsudvikling fra manager stilling i PWC
 • Har arbejdet indgående med andelsselskaber, deres opbygning, vedtægter, valgsystemer og udviklingen af deres bestyrelser og folkevalgte niveau
 • Har en fornuftig viden om økonomi, jura og risikostyring fra min uddannelse, og anvender disse discipliner som selvstændig i løsning af opgaver såsom vedtægter, bestyrelsers og organisationers risikostyring, regnskabsgennemgang og opbygning.
 • Har både teoretisk og konkret erfaring med bestyrelsesarbejde. Har bla. udført bestyrelsesevalueringer i forsyningsvirksomheder.
 • Har undervist i innovation i og udvikling af organisationer og foreninger, så har bred teoretisk viden og god erfaring med udviklingsarbejde i organisationer
 • Engageret i bestyrelsen i valgkreds, lokal hundetræning og bevarelse af fredet vandmølle på egen matrikel.

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Cand.oecon.agro/jordbrugsøkonomi, der er en samfundsvidenskabelig uddannelse sammensat af økonomi, jura og politik
 • Strategisk bestyrelsesuddannelse fra Århus Universitet
 • Proceskonsulentuddannelse fra Rambøll samt en række kurser i blandt andet ledelse, coaching
 • Bestyrelseskursus ved Dansk Energi.
 • Diverse kurser om ledelse, bestyrelsesarbejde, kommunikation mv

Andre tillids‐ og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Kredsformand for Assenskredsen, Venstre. Næstformand Dansk Rugby Union. Bestyrelsesmedlem i Assens Forsyning.

Anciennitet i Energi Fyn

 • Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 2019
 • Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2020
 • Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2027