<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Bestyrelse og direktion

Bjarne Toftlund

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Toftlund

Bestyrelsesmedlem og direktør for Strategi og Bestyrelses- og direktionssekretariat i GF Forsikring

Fødselsdato: 10. marts 1963

Faglige kompetencer

 • Mere end 20 års topledelseserfaring som medlem af direktionen i GF Forsikring, heraf 8 år som adm. direktør. Ansvarlig for strategi, forretningsudvikling, innovation og udvikling af forretningsmodel og ejerskabsmodel.

 • Spidskompetencer og indgående erfaring med økonomi og risikostyring som direktionsansvarlig, økonomichef og formand for revisions- og risikoudvalg.
 • Indgående kendskab til medlemsejede og andelsejede virksomheder (andelsselskabsmodel) som direktør i det medlemsejede GF Forsikring og formand for Gensidig forsikring (brancheforening for medlemsejede forsikringsselskaber).

 • Digitalisering, IT og IT sikkerhed har været væsentlige områder i direktions- og bestyrelsesarbejdet.

 • Stor erfaring med arbejdet i stærkt reguleret branche med høje krav til compliance, GDPR mm. Politisk indsigt via bestyrelsesarbejdet i 2 brancheforeninger.
  Mere end 20 års Bestyrelseserfaring fra den finansielle sektor. Spidskompetencer indenfor investering bl.a. som direktionsansvarlig og pt. medlem af bestyrelsen i 2 investeringsforeninger. Erfaring som sparringspartner for adm. direktør og bestyrelsesformand i GF Forsikring og andre bestyrelser.

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Statsaut. revisor, Cand.merc.aud. og HD i Regnskabsvæsen
 • Bestyrelsesuddannelse fra CBS
 • Efteruddannelse indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, kommunikation mm. og medlem af flere netværk, herunder bestyrelsesnetværk

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Bestyrelsesmedlem i 2 investeringsforeninger og sparringspartner for mindre ejer ledet virksomhed
 • Tidl. medlem af bestyrelsen og formand for risiko og revisionsudvalg i Den Jyske Sparekasse (7 år) og Sparinvest (20 år)
 • Tidl. formand for bestyrelsen i Gensidig Forsikring (7 år) ( Brancheforening af medlemsejede forsikringsselskaber)
 • Tidl. medlem af bestyrelsen i F&P ( 7 år) ( Brancheforening for Forsikring og Pension i Danmark )

Anciennitet i Energi Fyn

Medlem af Energi Fyn a.m.b.a's repræsentantskab siden 2023
Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2023
Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2025