<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Bestyrelse og direktion

Søren Thorsager

Bestyrelsesformand
 Søren Thorsager

Chef for Kultur, Fritid og Turisme, Nyborg Kommune

Fødselsdato: 2. oktober 1972

Faglige kompetencer

 • Lang politisk erfaring fra kommunalpolitik. Medlem af Odense byråd i 12 år. Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre og handicapforvaltningen i Odense Kommune
 • Tidligere bestyrelseserfaring: Odense Vandselskab A/S, Odense Renovationsselskab A/S, Odense Lufthavn A/S, Odense Havn A/S, Infra Service I/S, Odense Energi A/S, Tietgenskolen, Tarup/Davinde I/S, FynsNet og Dansk Energi
 • Ledelseserfaring: Skoleleder. Afdelingschef i den kommunale sektor

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Læreruddannet
 • Ledelsesuddannelse: Diplom i ledelse
 • Diplomfag inden for virksomheds- og organisationskommunikation
 • Derudover en række relevante kurser og uddannelser inden for ledelse, innovation og driftsledelse
 • Bestyrelseskursus, 2020, Dansk Energi. Fokus på roller og kernekompetencer i bestyrelsesarbejdet samt god selskabsledelse

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Formand for EjerForbrugerforum, Dansk Energi

Anciennitet i Energi Fyn

 • Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 2010
 • Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2008

Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2027