<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Bestyrelse og direktion

Marie-Louise Uglebjerg Hansen

Bestyrelsesmedlem
Marie-Louise Uglebjerg Hansen

Beskæftigelse: Uddannet Advokat, Head of Legal hos Alumeco Group

Fødselsdato: 30. september 1990

Faglige kompetencer

 • Gennem min rådgivning og tidligere hverv har jeg opnået et stort branchekendskab.
 • Som advokat har jeg en naturlig forståelse for og håndtering af juridiske problemstillinger.
 • Jeg besidder en stor forretningsforståelse, der er essentiel for at give en korrekt kommerciel og juridisk rådgivning.
 • Jeg har de seneste 6 år arbejdet med informationssikkerhed og digital omstilling og mener derfor at kunne bidrage med faglig såvel som strategisk sparring.
 • Erfaring med økonomi- og risikostyring i store complianceprojekter inden for forsyningssektoren, vindmølleprojekter, databeskyttelse (GDPR) og i forbindelse med køb og salg af virksomheder.
 • God til at videreformidle juridisk komplicerede problemstillinger, qua min erfaring som oplægsholder og ekstern underviser på jurauddannelsen på Syddansk Universitet.

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Advokatuddannelsen.
 • Kurser hos Dansk Energi inden for en række fagligt relevante emner.
 • Derudover kurser inden for økonomi og god fonds- og selskabsledelse.
 • Danske Advokaters netværk for specialister i Databeskyttelse og Hvidvask.

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Complianceansvarlig
 • Bestyrelsesmedlem i erhvervsdrivende fond

Anciennitet i Energi Fyn

 • Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 2019
 • Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2021
 • Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2025