<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Bestyrelse og direktion

Christian Hein

Bestyrelsesmedlem
Christian Hein

Beskæftigelse: Afdelingschef, forretningsunderstøttelse og systemdrift, Sund & Bælt Holding A/S

Fødselsdato: 7. december 1977

Faglige kompetencer

 • 4 års bestyrelseserfaring i politisk styret organisation med samlet års omsætning over 3 mia. kr. 5 års bestyrelseserfaring i Energi Fyn Holding. 7 års erfaring som bestyrelsesformand i lokal antenneforening
 • Ildsjæl i lokal antenneforening
 • Erfaring med gennemførelse af større offentlige udbud. (+10 mio. kr.)
 • Mere end 10 års IT og digitaliseringserfaring. Gennemførelse af større IT projekter og GDPR tilpasninger
 • 5 års ledelseserfaring som afdelingschef/driftsleder inden for IT projektledelse, IT helpdesk, IT og informationssikkerhed samt IT drift
 • 8 års erfaring fra Energi Fyns repræsentantskab

Uddannelse og bestyrelsesrelevante kurser

 • Master uddannelse i ledelse og udvikling af forretningsprocesser. (Enkeltfag)
 • Master uddannelse i IT forandringsledelse (Enkeltfag)
 • Bestyrelseskursus, 2020, Dansk Energi. Fokus på roller og kernekompetencer i bestyrelsesarbejdet samt god selskabsledelse
 • Elektronikmekaniker, Datamatiker

Andre tillids- og ledelseshverv, herunder bestyrelsesposter

 • Personale- & systemansvarlig siden 2017
 • Bestyrelsesmedlem i Sund & Holding A/S. Medarbejdervalgt 4 år
 • Bestyrelsesformand i Refsvindinge Antenneforening siden 2012

Anciennitet i Energi Fyn

 • Medlem af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab siden 2013
 • Indtrådt i Energi Fyn a.m.b.a.'s bestyrelse i 2017
 • Udløb af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen i 2025