<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Fibertilslutning

Vi udvikler Fyn

Som fynsk andelsselskab ser vi det som en naturlig del af vores forretning og daglige virke at bidrage til udviklingen på Fyn - der, hvor vi kan gøre en forskel.

Der er forskel på energiselskaber

Som andelsselskab har vi en særlig rolle og et særligt ansvar i forhold til at udvikle det samfund, vi er en del af.

Derfor gør vi en aktiv indsats på en lang række fronter for at medvirke til at udvikle Fyn og fynboerne. Uanset om det handler om nye udviklingsprojekter, fynske arbejdspladser eller om at støtte øens klub- og foreningsliv.

Vi gør en aktiv indsats på en lang række fronter for at medvirke til at udvikle Fyn og fynboerne. Det er ikke uden grund, at Energi Fyn er fynboernes selskab.

 

Andelshaver Andelsmærke Film 2021 (1)

Vi gør en forskel i fællesskab

Energiselskaber ligner hinanden. Men der er stor forskel.

Som et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber er det vores mål og opgave at give tilbage til os alle. For vi er nemlig ejet af 220.000 fynske andelshavere. Og måske også af dig. 

Sammen gør vi en forskel, der kan mærkes.

Vi gør en forskel i fællesskab

Energiselskaber ligner hinanden. Men der er stor forskel.

Som et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber er det vores mål og opgave at give tilbage til os alle. For vi er nemlig ejet af 220.000 fynske andelshavere. Og måske også af dig. 

Sammen gør vi en forskel, der kan mærkes.

Fibernet til 116.000 fynboer

Vi bidrager blandt andet til øens udvikling gennem vores udrulning af fibernet til fynboerne.

Siden 2004 har Energi Fyn således givet fynboerne mulighed for at få lynhurtigt fibernet. Udrulningen er primært sket i det fynske opland, men også i byerne er der mulighed for at få fibernet fra Energi Fyn.

Energi Fyn udruller fibernet

Udrulning af fibernet

Vi laver langsigtede investeringer i kritisk infrastruktur i form af fibernettet – til stor glæde og gavn for Fyn og fynboerne.

Sådan udruller vi fibernet

Udrulning af fibernet

Vi laver langsigtede investeringer i kritisk infrastruktur i form af fibernettet – til stor glæde og gavn for Fyn og fynboerne.

Sådan udruller vi fibernet

Energi Fyns fonde

Siden 2005 har det været muligt at søge fondsmidler fra vores to fonde: Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond.

Fondene uddeler årligt tilsammen op til 2,5 mio. kroner til spændende fynske projekter indenfor kultur, turisme og sundhed og energiteknologiske og grønne udviklingsprojekter.

Energi Fyns fonde

Har du en idé, der gør en forskel på Fyn?

Vi investerer i forskning, kultur og udvikling via vores to fonde, som hvert år uddeler midler til projekter, der er til gavn for fynboerne og Fyn.

Siden 2005 har vores fonde årligt uddelt tilsammen omkring 2,5 million kroner til spændende fynske projekter inden for blandt andet kultur, turisme og sundhed samt energiteknologiske og grønne udviklingsprojekter.

Læs mere om Energi Fyns fonde

Har du en idé, der gør en forskel på Fyn?

Vi investerer i forskning, kultur og udvikling via vores to fonde, som hvert år uddeler midler til projekter, der er til gavn for fynboerne og Fyn.

Siden 2005 har vores fonde årligt uddelt tilsammen omkring 2,5 million kroner til spændende fynske projekter inden for blandt andet kultur, turisme og sundhed samt energiteknologiske og grønne udviklingsprojekter.

Læs mere om Energi Fyns fonde

Sponsorstøtte til idræts- og foreningslivet på Fyn

I tilknytning til vores fonde hører også vores sponsorindsatser rundt om på Fyn. Energi Fyns sponsorater underbygger vores forretningstilgang om at være fynboernes energiselskab. Vores samarbejder med Øens Hold, OB og GOG understreger, at Energi Fyn ønsker at være en del af fynboernes hverdag.

Derudover har vi også forskellige samarbejdsaftaler med de fynske klubber og foreninger i forbindelse med el- og gasproduktet FynskSupport. Her bidrager vi med et fast beløb pr. forbrugt kWh eller m3 naturgas, hvormed vores kunder - uden at det koster dem ekstra - kan støtte deres lokale klub eller forening gennem deres eget energiforbrug.

Mere end 600 fynske klubber og foreninger er allerede nu tilmeldt FynskSupport. Det samme er et bredt udsnit af vores kunder.

Piger Gymnastik
Energi Fyn 100Procent Ejet Stamp Final White RGB

Støtte til fællesskabet

Vi ønsker at støtte fællesskabet på Fyn og samarbejder med Øens Hold, OB og GOG.

Gennem vores sponsorordning FynskSupport støtter vi desuden mere end 600 fynske klubber og foreninger.

Med FynskSupport kan private og mindre erhvervsdrivende støtte deres lokale klub eller forening gennem deres el- og gasforbrug uden at det koster dem ekstra – Energi Fyn betaler.

Læs mere om FynskSupport

Støtte til fællesskabet

Vi ønsker at støtte fællesskabet på Fyn og samarbejder med Øens Hold, OB og GOG.

Gennem vores sponsorordning FynskSupport støtter vi desuden mere end 600 fynske klubber og foreninger.

Med FynskSupport kan private og mindre erhvervsdrivende støtte deres lokale klub eller forening gennem deres el- og gasforbrug uden at det koster dem ekstra – Energi Fyn betaler.

Læs mere om FynskSupport