<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Fondsmodtagere 2024 2500X700

Energi Fyns fonde støtter lokale fællesskaber og udviklingsprojekter

Energi Fyns to fonde har netop uddelt fondsmidler til 30 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe fællesskab og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år 2,5 millioner kroner.

Takket være Energi Fyns to fonde kan Bjørnø Beboerforening nu opsætte kompostbeholdere, så affald kan blive omdannet til kompost og genbrugt på øen, i stedet for at det skal sejles derfra. Danmarks Jernbanemuseum kan lave en ny udstilling med fokus på fossile brændstoffer og vejen mod en grønnere transport. Og virksomheden Nordic Phantoms kan udvikle en realistisk model, hvor sundhedsfagligt personale kan træne anlæggelse af perifere venekatetre.

Vi er meget taknemmelige for, at Energi Fyn har valgt at støtte vores projekt og dermed bidrage til missionen om at nedsætte infektionsrisikoen ved perifere venekatetre. Støtten giver os mulighed for at udvikle en realistisk model, hvor sundhedsfaglige kan træne anlæggelse af et perifert venekateter. Vi ser frem til at virkeliggøre projektet og bidrage til et mere sikkert sundhedsvæsen.

Tine Elisiussen, der står bag virksomheden Nordic Phantoms, som modtager 100.000 kroner fra Energi Fyns Udviklingsfond

De tre projekter har sammen med 27 andre projekter netop modtaget midler fra Energi Fyns to fonde, der i år samlet uddeler 2,5 millioner kroner.

Som andelsselskab ejet af 220.000 fynboer har vi et helt særligt ansvar i forhold til at bidrage til udviklingen på Fyn. Igen i år støtter vores to fonde en lang række foreninger, aktiviteter og projekter på Fyn. De spænder vidt, men projekterne har det til fælles, at de medvirker til at skabe fællesskaber og udvikling på Fyn. Flere af projekterne ser frem i tiden og har fokus på den grønne omstilling og på at skabe løsninger, der kan hjælpe os alle på den lange bane, blandt andet i forhold til energioptimering og udnyttelse af ressourcer.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator

De to fonde har i år modtaget 281 ansøgninger.

Mange gode ideer

Energi Fyns to fonde blev stiftet tilbage i 2005 med det formål at medvirke til at udvikle Fyn. Siden da har fondene hjulpet mange spændende projekter rundt om på Fyn.

Fyn er fyldt med foreninger, forskere og virksomheder, der hver dag gør en indsats for at skabe udvikling og styrke fællesskabet på Fyn. Som fynboernes energiselskab betyder det meget for os, at vi med vores fonde kan skabe værdi for vores andelshavere og bidrage til fællesskab og udvikling på Fyn. Der er mange gode ideer og et stort engagement mange steder på Fyn. Vi er glade for, at vi igen i år kan bidrage til ideer og projekter, der gør en forskel for Fyn og fynboerne.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator

Om Energi Fyns fonde

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige formål, der har offentlighedens interesse, og som appellerer til og nydes af et stort publikum. Fonden uddeler i 2024 i alt 1.496.850 kroner til 25 forskellige projekter.

Energi Fyns Udviklingsfond støtter flere udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger samt projekter målrettet den grønne omstilling med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området. Fonden uddeler i 2024 i alt 1.076.460 kroner til fem forskellige projekter.

Årets fondsmodtagere - Energi Fyns Almene Fond:

Dalum Kirkes menighedsråd modtager 15.000 kroner til udarbejdelse af en naturfolder, der skal skærpe Dalum Kirkes grønne profil og sætte fokus på områdets plante- og dyreliv. Naturfolderen skal danne udgangspunkt for gratis guidede naturvandringer, der kan kombineres med andre kulturelle aktiviteter i og omkring kirken.

Scooterværkstedet Otterup modtager 75.000 kroner til indkøb af en vandpoleringsmaskine til et knallertværksted, der drives af frivillige kræfter som en social indsats blandt udsatte unge.

Grundejerforeningen Klintebakken modtager 40.000 kroner til etablering af en ny badebro ved Helnæsbugten i Millinge. Badebroen vil være med til at styrke og udvide friluftslivet i området og samtidig understøtte aktiviteter og naturoplevelser på tværs af generationer så som badning, svømning, krabbefiskeri, padling og kajakroning.

Næsbyhus Bofællesskab modtager 30.000 kroner til istandsættelse bofællesskabets café, så den bliver mere brugervenlig i forehold til personer med senhjerneskader. Cafeen er samlested, hvor beboerne spiser og hygger sig sammen.

Rudkøbing Byhistoriske Arkiv modtager 10.000 kroner til støtte til udgivelse af bogen: "Mejeridrift på De Sydfynske Øer". Bogen er en lokalhistorisk beskrivelse af mejeridriften på alle øerne i Det Sydfynske Øhav.

KOMsammen Svendborg modtager 10.000 kroner til deres arbejde med unge i alderen 15-30 år, der føler sig ensomme. De mødes ugentligt og er fælles om madlavning eller forskellige fysiske aktiviteter. Tilbuddet er udelukkende drevet af unge frivillige mellem 17 og 35 år. Alle frivillige uddannes via et grunduddannelsesforløb, jævnlig supervision og årlige kompetencedage.

Rytterskolens Venner i Brylle modtager 300.000 kroner til at renovere Rytterskolen, der er et samlingssted for lokalområdet i Brylle. Huset trænger først og fremmest til at få skiftet tag og vinduer.

Fangelbogård i Odense modtager 40.000 kroner til at etablere en trampolin og en trampolinplads til at styrke bevægelsesmulighederne samt det motoriske udviklingsniveau hos beboerne. Fangelbogård er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse.

Ensomhedscharter Odense modtager 15.000 kroner til et arrangement, hvor 360 (ensomme) mennesker inviteres til fællesspisning, fællessang og socialt samvær i rådhushallen på Odense Rådhus 25. april 2024. Formålet er at gøre opmærksom på de mange gode tilbud om frivillige fællesskaber, der findes i Odense.

Frejas Have i Ullerslev er et bosted for anbragte unge kvinder, der har svært ved at følelsesregulere og ofte har selvskade og selvmordstanker. Der er forsøgt hesteterapi med meget positiv effekt, og det er derfor besluttet at have 2 heste fast på bostedet. Frejas Have modtager 63.375 kroner til et læskur til hestene.

Kold College modtager 111.913 kroner til at optimere deres uddannelser og tilbyde undervisning, der understøtter den teknologiske udvikling. Kold College modtager støtte til at anskaffe droner og tilhørende relevant software til undervisningsbrug samt til kompetenceudvikling af undervisningspersonale.

Sammenslutningen af aktive juletræsrejsere i Gislev modtager 3.500 kroner til indkøb af en ny lyskæde til byens juletræ.

Bjørnø Beboerforening modtager 17.000 kroner til at nedbringe mængden af grønt affald, der transporteres væk fra Bjørnø via båd til en genbrugsstation på fastlandet. Dette kan ske ved at opstille kompostbeholdere, der kan benyttes af alle, både beboere og turister. Beholderne omdanner affaldet til kompost, der kan genbruges på øen.

Skoda Museum Danmark i Glamsbjerg modtager 28.125 kroner til støtte til indkøb af en audioguide til museet.

Kunstgræsbanen Årslev Boldklub modtager 30.000 kroner til at få skiftet klubbens gamle måltavle, som er gået i stykker, ud med en ny.

Galleri Langager på Helnæs modtager 12.000 kroner til renovering af en keramikovn. Galleri Langager på Helnæs er en forening af over 100 kunstnere, som i fællesskab driver galleriet som et nonprofit foretagende. Galleriet fungerer primært som rum for udstilling, salg af kunst og undervisning i kreative discipliner.

Museum Vestfyn modtager 157.000 kroner til at færdiggøre et projekt, der i anledning af Assens 500-års jubilæum illustrerer spændende historier fra Assens.

Kulturmaskinen i Odense modtager 146.172 kroner til udskiftning af belysningen på deres scene. På scenen kan man opleve og præsentere musik, teater, stand-up, lyrik og debatter.

Café Paraplyen i Odense modtager 40.000 kroner i tilskud til renovering af elinstallationer i køkken, café og kælderlokaler. Foreningen udfører diakonalt, socialt arbejde med udgangspunkt i interesse og omsorg for den enkelte.

Espe Borgerforening modtager 10.000 kroner til indkøb af et solidt udendørstelt til brug ved forskellige arrangementer som fx byfest, Skt. Hans, julemarked mm.

Danmarks Jernbanemuseum modtager 200.000 kroner til en ny udstilling med fokus på fossile brændstoffer og vejen mod en grønnere transport. Formålet med udstillingen er at bringe historien om fossile brændstoffer og bæredygtighed ind på en central plads i Jernbanemuseets formidlingstilbud.

Foreningen Bovense gamle skole modtager 25.000 kroner til at renovere skolebygningen Bovense Gamle Skole og til brug for læring om bæredygtige madfællesskaber. Skolen skal gennemrenoveres, og for at komme i gang med projektet omkring bæredygtige madfællesskaber ønskes etableret et udendørskøkken, hvor der kan inviteres til madlavning og information om skoleprojektet. Renoveringen skal for en stor dels vedkommende ske via frivillig arbejdskraft.

Turning Tables Danmark i Svendborg modtager 48.890 kroner til støtte til indkøb af udstyr til fotografering og fremkaldelse af film og billeder. Turning Tables Danmark er en frivillig forening, der arbejder med aktivering af unge med indvandrerbaggrund eller fra hjem med udfordringer.

Frivilligcenter Nyborg modtager 40.000 kroner til afvikling af og videodokumentation fra Fællesskabsstaffen 2024, der er et arrangement over tid, der omfatter forskellige aktiviteter og stop undervejs på ruten, fx fællesspisning, brætspilsaften, åbent hus, morgengymnastik, byvandringer, koncerter mm. Arrangementet har bl.a. til formål at sætte fokus på de mange foreninger og andre fællesskabsmuligheder, der er i kommunen, til gavn for især dem, der savner at indgå i et fællesskab.

FDF Særslev modtager 28.875 kroner til udskiftning af ca. 10 år gamle luft til luft-varmepumper i deres spejderhytte. 

Årets fondsmodtagere - Energi Fyns Udviklingsfond:

Nordic Phantoms ApS modtager 100.000 kroner til udvikling af en model, hvor sundhedsfagligt personale kan træne ultralydsvejledt anlæggelse af perifere venekatetre.

RobSub modtager 145.000 kroner til at udvikle en ny type robotløsning til reparation og udskiftning af stik på forsyningsrør til drikkevand. Robotten skal kunne identificere placeringen af eksisterende stik og dermed præcist og stabilt skære det eksisterende stik samt påsætte og svejse de nødvendige komponenter nede i udgravningen, hvilket på sigt vil gøre personinvolvering overflødig.

Biologisk Institut på Syddansk Universitet modtager 238.800 kroner til at udvikle forbedrede metoder til natur- og miljøkortlægning i forbindelse med naturgenopretning. Fokusområderne er de fynske havområder og opland, og der er stor interesse i at forbedre havområdernes ringe miljøtilstand.

Software Engineering på Syddansk Universitet modtager 300.000 kroner til at optimere energiforbruget ved tørretumbling. Det er hensigten at stille projektets resultater gratis til rådighed for alle relevante interessenter.

Software Engineering på Syddansk Universitet modtager 292.660 kroner til at realisere en datadrevet platform til at levere forudsigelsesviden til beslutningstagere og nudge virksomheder og borgere mod anvendelse af grønnere energi.

Fonde Davinde By Og Kultur 850X600
Energi Fyn 100Procent Ejet Stamp Final White RGB

Fondsstøtte til naturområde i Davinde

I Davinde er den gamle boldbane blevet omdannet til en ny aktivitetsplads. Et område som nu har plads til børn og voksne i flotte naturrige omgivelser.

Davinde By og Kultur har modtaget 34.750 kroner fra Energi Fyns Almene Fond til omlægningen af pladsen, som nu bliver brugt på tværs af generationer og naboskaber.

Læs mere om Energi Fyns fonde

Fondsstøtte til naturområde i Davinde

I Davinde er den gamle boldbane blevet omdannet til en ny aktivitetsplads. Et område som nu har plads til børn og voksne i flotte naturrige omgivelser.

Davinde By og Kultur har modtaget 34.750 kroner fra Energi Fyns Almene Fond til omlægningen af pladsen, som nu bliver brugt på tværs af generationer og naboskaber.

Læs mere om Energi Fyns fonde

Seneste nyt

Kundecenter Stikkontakt Og Oplader 2020
Klumme

Elprisen - hvad er op og ned?

Prisen på el er ikke helt enkel at forstå. Den er nemlig sammensat af flere forskellige elementer. Så når du betaler din elregning, betaler du ikke kun for den strøm, du bruger, du betaler også en række afgifter og andre omkostninger.
Læs klummen
Fondsmodtagere 2024 850X600
Presse

Energi Fyns fonde støtter lokale fællesskaber og udviklingsprojekter

Energi Fyns to fonde har netop uddelt fondsmidler til 30 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe fællesskab og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år 2,5 millioner kroner.
Læs presse­meddelelsen
El Solceller 850X600
Presse

Solcelleejere kan gå glip af betaling for deres overskudsstrøm

Det er blevet populært at opsætte solceller og producere sin egen, grønne strøm, der giver en lavere elregning. Men reglerne kan være komplekse at sætte sig ind i, og mange solcelleejere er ikke klar over, at de faktisk kan få penge for den strøm, som de ikke selv bruger. Det gælder både private og virksomheder.
Læs presse­meddelelsen
Fynsksupport Hojby 850X600
Presse

Energi Fyn sender rekordstore checks til foreninger på Fyn

Netop nu sender Energi Fyn checks ud til over 600 lokale foreninger på Fyn. I år skal et rekordstort beløb afsted. Hele 1,7 millioner kroner, hvilket er en stigning på 30% i forhold til sidste år.
Læs presse­meddelelsen
Klimavenlig strøm - Hvilket produkt skal jeg vælge?
Klumme

Sommertariffen giver dig en lavere elregning

Vi har taget hul på foråret og lige om lidt skriver vi 1. april. Det betyder, at vi kan se frem til en lavere elregning. 1. april går de fleste af landets netselskaber nemlig over til at opkræve sommertariffer, og det betyder faktisk, at nettariffen mange steder halveres i de perioder, hvor de fleste af os bruger mest strøm.
Læs klummen
Fiber Sæt Siddende Personer Ben Og PC Mobil Og Ipad Synlig 2020
Nyhed

Vælg MaxSpeed på Energi Fyns fibernet

Nu kan 100.000 fynske andelshavere med fibernet fra Energi Fyn vælge lynhurtigt internet fra Telenors produkt MaxSpeed.
Læs nyheden
Om Energi Fyn Domicil Facade Bygning Vinduer 2020
Presse

Energi Fyn leverer et godt og nødvendigt årsresultat

Energi Fyns repræsentantskab har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2023. Energi Fyn kommer ud af 2023 med det bedste regnskab i koncernens historie. Det er et resultat, der gør det muligt for Energi Fyn at investere i og fremtidssikre el- og fibernettet til gavn for koncernens fynske andelshavere og til gavn for den grønne omstilling.
Læs presse­meddelelsen