<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Om Energi Fyn Domicil Facade Bygning Vinduer 2020

Energi Fyn leverer et godt og nødvendigt årsresultat

Energi Fyns repræsentantskab har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2023. Energi Fyn kommer ud af 2023 med det bedste regnskab i koncernens historie. Det er et resultat, der gør det muligt for Energi Fyn at investere i og fremtidssikre el- og fibernettet til gavn for koncernens fynske andelshavere og til gavn for den grønne omstilling.

Koncernens samlede regnskabsresultat er på 298 millioner kroner før skat og 235 millioner kroner efter skat. Det er et godt og nødvendigt resultat, lyder det fra Energi Fyns adm. direktør Bent Agerholm:

Der er behov for store og nødvendige investeringer i både el- og fibernettet. Den grønne omstilling medfører et stigende elforbrug. Flere vedvarende energiformer, særligt sol, skal indpasses. Og der skal arbejdes med lagring af energi samt intelligent styring af elnettet. Det stiller krav til os som energiselskab, og det stiller krav til vores el- og fibernet. Dertil kommer et øget fokus på it-sikkerhed og digitalisering. Vi geninvesterer alt overskud i selskabet og har i 2023 investeret 619 millioner kroner i udviklingen af den fynske fiber- og elnetinfrastruktur. I 2024 øger vi investeringerne til over 700 millioner kroner.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Udbygning og optimering af elnettet

Gennem Vores Elnet ejer og driver Energi Fyn elforsyningen på størstedelen af Fyn. I alt sørger koncernen for, at der hver dag er strøm i stikkontakten hos 220.000 fynske husstande og virksomheder.

2023 har været præget af meget stor aktivitet på Fyn. Udviklingen går stærkt, og mange har stort fokus på den grønne omstilling. Det betyder, at vi får mange henvendelser fra både store forbrugere og producenter. Vi er glade for og stolte over at være en del af udviklingen på Fyn samt en aktiv medspiller i forhold til den grønne omstilling.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Det er især ladeinfrastrukturen med store ladestationer og lynladere samt store solcelleparker, der gør det nødvendigt at udbygge elnettet i et højere tempo. I løbet af de næste 3 år forventer Vores Elnet at opføre 8-10 nye 60/10 kV transformerstationer. For bare få år tilbage blev der opført 1 60/10 kV transformerstationer hvert femte år.

Det er markant højere investeringer i elnettet, end vi tidligere har foretaget. Men det er nødvendigt, hvis vi fortsat skal have en stabil elforsyning. En stigende andel af vores strøm kommer fra vindmøller og solceller, og mange store kraftvarmeværker udfaser fossile brændstoffer og går over til løsninger baseret på elektricitet. Det gør det udfordrende at opretholde en stabil elforsyning. Både når der er en overproduktion af el fra vedvarende energikilder, og når der underproduceres. Derfor er vi i gang med at etablere et batterianlæg på godt 2 MW ved vores regulerkraftværk i Næstved.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

It- og datasikkerhed i fokus

Både elnettet og fibernettet betegnes som kritisk infrastruktur, og risikoen for cyberangreb er steget markant de seneste år. Det stiller store krav om it- og datasikkerhed hos energiselskaber som Energi Fyn.

Som operatør af kritisk infrastruktur er vi truet. Derfor er it- og datasikkerhed vigtigere end nogensinde. Når det kommer til it- og datasikkerhed, ændrer præmisserne sig hele tiden, og de cyberkriminelle bliver både dygtigere og mere organiserede. Det stiller konstant større og nye krav til vores it- og datasikkerhed. Vi skal sikre, at vi hele tiden har de nødvendige forsvarsmekanismer og det rette beredskab, der kan modstå mulige angreb.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Stabil situation på energimarkedet

Igennem det meste af 2023 har situationen på energimarkedet været stabil. Hos Energi Fyn har man gennem det meste af året oplevet et betydeligt lavere antal kundehenvendelser end i 2022, og kundetilfredsheden er tilbage på et højt niveau. Men energikrisen har sat sine spor, og kunderne er i dag langt mere opmærksomme på deres forbrug, produkter og energiselskabets service.

Det betyder meget for os, at vi som forbrugerejet energiselskab leverer produkter og en service, der gør det enkelt og trygt at være kunde. Vi er en regionalt forankret energikoncern ejet af 220.000 fynske andelshavere. Vores formål er at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere. Men vi kan ikke lukke øjnene for, at der fortsat er krig og ufred i verden, og at klimakrisen kræver handling. Som andelsselskab har vi et særligt samfundsansvar, og det er en naturlig del af vores forretningsgrundlag at deltage i løsning af de energi- og klimaudfordringer, vi står overfor.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn

Energi Fyn i tal

  • Energi Fyn er ejet af 220.000 fynske andelshavere.
  • Energi Fyn beskæftiger 400 medarbejdere.
  • Energi Fyn ejer 26 vindmøller, der i 2023 producerede 172,459 MWh.
  • 128.000 andelshavere har mulighed for at få fibernet fra Energi Fyn.
  • Gennem Vores Elnet ejer og servicerer Energi Fyn 84 60/10 kV transformerstationer og 4.401 10/0,4 kV transformerstationer.
  • Energi Fyns kunde- og afregningsselskab Administrationsservice Fyn håndterede i 2023 mere end 581.000 afregningsforhold inden for el, naturgas, bredbånd, fjernvarme, vand, afløb og renovation.
  • Energi Fyn drifter og vedligeholder mere end 100.000 gadelamper på Fyn.
  • I 2023 leverede Energi Fyn mere end 2.200 million kWh. el og mere end 321 million m3 naturgas til virksomheder og private husstande i hele Danmark.

Seneste nyt

Kundecenter Stikkontakt Og Oplader 2020
Klumme

Elprisen - hvad er op og ned?

Prisen på el er ikke helt enkel at forstå. Den er nemlig sammensat af flere forskellige elementer. Så når du betaler din elregning, betaler du ikke kun for den strøm, du bruger, du betaler også en række afgifter og andre omkostninger.
Læs klummen
Fondsmodtagere 2024 850X600
Presse

Energi Fyns fonde støtter lokale fællesskaber og udviklingsprojekter

Energi Fyns to fonde har netop uddelt fondsmidler til 30 fynske foreninger, virksomheder og forskere, der alle medvirker til at skabe fællesskab og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år 2,5 millioner kroner.
Læs presse­meddelelsen
El Solceller 850X600
Presse

Solcelleejere kan gå glip af betaling for deres overskudsstrøm

Det er blevet populært at opsætte solceller og producere sin egen, grønne strøm, der giver en lavere elregning. Men reglerne kan være komplekse at sætte sig ind i, og mange solcelleejere er ikke klar over, at de faktisk kan få penge for den strøm, som de ikke selv bruger. Det gælder både private og virksomheder.
Læs presse­meddelelsen
Fynsksupport Hojby 850X600
Presse

Energi Fyn sender rekordstore checks til foreninger på Fyn

Netop nu sender Energi Fyn checks ud til over 600 lokale foreninger på Fyn. I år skal et rekordstort beløb afsted. Hele 1,7 millioner kroner, hvilket er en stigning på 30% i forhold til sidste år.
Læs presse­meddelelsen
Klimavenlig strøm - Hvilket produkt skal jeg vælge?
Klumme

Sommertariffen giver dig en lavere elregning

Vi har taget hul på foråret og lige om lidt skriver vi 1. april. Det betyder, at vi kan se frem til en lavere elregning. 1. april går de fleste af landets netselskaber nemlig over til at opkræve sommertariffer, og det betyder faktisk, at nettariffen mange steder halveres i de perioder, hvor de fleste af os bruger mest strøm.
Læs klummen
Fiber Sæt Siddende Personer Ben Og PC Mobil Og Ipad Synlig 2020
Nyhed

Vælg MaxSpeed på Energi Fyns fibernet

Nu kan 100.000 fynske andelshavere med fibernet fra Energi Fyn vælge lynhurtigt internet fra Telenors produkt MaxSpeed.
Læs nyheden
Om Energi Fyn Domicil Facade Bygning Vinduer 2020
Presse

Energi Fyn leverer et godt og nødvendigt årsresultat

Energi Fyns repræsentantskab har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2023. Energi Fyn kommer ud af 2023 med det bedste regnskab i koncernens historie. Det er et resultat, der gør det muligt for Energi Fyn at investere i og fremtidssikre el- og fibernettet til gavn for koncernens fynske andelshavere og til gavn for den grønne omstilling.
Læs presse­meddelelsen