Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020

Tænk smart, når du bruger din strøm

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet. Vi skal derfor alle sammen tænke smartere, når vi bruger strøm.

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet. Vi har strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden, og sådan skal det blive ved med at være.

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet, som skal kunne håndtere det stigende elforbrug og den stigende mængde vedvarende energi.

Derfor har vi stort fokus på at udvikle og udbygge elnettet, så vi også i fremtiden kan opretholde en høj forsyningssikkerhed samt understøtte den grønne omstilling og fremtidens behov for et intelligent elnet.

Vi skal alle tænke smartere

Men udbygning af elnettet og udskiftning af elkabler er omkostningstungt. Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen bliver bedre til at tænke smartere, når vi bruger strøm.

Vi skal være bedre til at udnytte strømmen, og vi skal tilegne os nye vaner, så vi spreder vores forbrug over hele døgnet. På den måde kan vi i højere grad udnytte strømmen, når den produceres af for eksempel vindmøller og solceller, og vi kan begrænse de meget omkostningstunge investeringer i elnettet.

Flexafregning

Fra den 1. januar 2021 kan alle elkunder afregnes time for time for den strøm, de bruger. Det kaldes flexafregning. Det giver dig mulighed for at betale det for strømmen, som den rent faktisk koster i den time, hvor du bruger den. Målet er at motivere os alle sammen til at flytte vores elforbrug til de tidspunkter, hvor det giver mening økonomisk og i forhold til den grønne omstilling.

Flexafregning stiller krav til, at elmåleren kan sende præcis data tilbage til netselskabet time for time. 

Vores Elnet har derfor informeret om, at de netop nu er i gang med at udskifte første generation af fjernaflæste elmålere, så alle elmålere fremadrettet kan levere den data, som gør det muligt for dig at følge dit forbrug time for time.

Læs mere om flexafregning

Tidsdifferentierede tariffer

Et andet vigtigt element, der skal bidrage til den grønne omstilling og give os elforbrugere et incitament til at fordele vores elforbrug udover hele døgnet, er tidsdifferentierede tariffer.

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 er der en forhøjet belastning på elnettet. Derfor indfører mange netselskaber højere tarifferne i det tidsrum. Til gengæld falder tarifferne i de øvrige tidsrum samt i den øvrige periode af året.

Læs mere om tidsdifferentierede tariffer

Flexafregning og tidsdifferentierede tariffer giver dig en økonomisk fordel, hvis du planlægger dit forbrug efter, hvornår strømmen er billigst, og hvornår det er billigst at få den transporteret frem til dig.

Vores stigende elforbrug kan komme til at lægge særligt pres på elnettet på de tider af døgnet, hvor det gennemsnitlige elforbrug er højest. De varierede priser medvirker til at udligne forbruget og mindske behovet for fremtidige, større inverteringer i elnettet.

Der vil naturligvis fortsat altid være strøm i din stikkontakt, og det er helt op til dig, om du ønsker at omlægge dit forbrug for at opnå en lavere pris og bidrage til den grønne omstilling.

Seneste nyt

Udrulning af fibernet i odense
Nyhed

Fibernet til Odense

Vi har fuld fart på udrulningen af fibernet i Odense. I løbet af de kommende år vil vi udrulle fibernet til omkring 10.000 husstande i og omkring Odense, så i alt 23.000 odenseanske husstande og virksomheder kan få fibernet fra Energi Fyn
Læs nyheden
Kundecenter Far Og Piger I Koekken 2020
Nyhed

Strømforbruget under corona

Hvis du har oplevet, at dit strømforbrug er steget siden coronakrisen begyndte sidste forår, så er du ikke alene. Det seneste år er strømforbruget i vores boliger nemlig steget med 5 procent.
Læs nyheden
Strømmen har aldrig været grønnere
Klumme

Strømmen har aldrig været grønnere

I Danmark er vi verdensmestre i at producere grøn strøm fra vindmøller og solceller, og den strøm, der kommer ud af vores stikkontakter, har aldrig været mere klimavenlig.
Læs klummen
Nyheder Sommerhuse 2021
Nyhed

Stor interesse for fibernet i sommerhus­områder

Under coronakrisen er interessen for fibernet steget. Særligt efterspørgslen blandt sommerhusejere har været i kraftig vækst.
Læs nyheden
Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020
Klumme

Tænk smart, når du bruger din strøm

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet. Vi skal derfor alle sammen tænke smartere, når vi bruger strøm.
Læs klummen
Nyheder Renovering 2020
Nyhed

Tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Fra den 7. april 2021 kan boligejere søge om tilskud fra Bygningspuljen til en række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.
Læs nyheden
Om Energi Fyn Fonde 2020 (1)
Presse

Fondsstøtte til 28 fynske projekter

Energi Fyns to fonde har for 16. gang uddelt fondsmidler til en række fynske projekter, der medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,2 million kroner.
Læs presse­meddelelsen