Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020

Tænk smart, når du bruger din strøm

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet. Vi skal derfor alle sammen tænke smartere, når vi bruger strøm.

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet. Vi har strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden, og sådan skal det blive ved med at være.

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet, som skal kunne håndtere det stigende elforbrug og den stigende mængde vedvarende energi.

Derfor har vi stort fokus på at udvikle og udbygge elnettet, så vi også i fremtiden kan opretholde en høj forsyningssikkerhed samt understøtte den grønne omstilling og fremtidens behov for et intelligent elnet.

Vi skal alle tænke smartere

Men udbygning af elnettet og udskiftning af elkabler er omkostningstungt. Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen bliver bedre til at tænke smartere, når vi bruger strøm.

Vi skal være bedre til at udnytte strømmen, og vi skal tilegne os nye vaner, så vi spreder vores forbrug over hele døgnet. På den måde kan vi i højere grad udnytte strømmen, når den produceres af for eksempel vindmøller og solceller, og vi kan begrænse de meget omkostningstunge investeringer i elnettet.

Flexafregning

Fra den 1. januar 2021 kan alle elkunder afregnes time for time for den strøm, de bruger. Det kaldes flexafregning. Det giver dig mulighed for at betale det for strømmen, som den rent faktisk koster i den time, hvor du bruger den. Målet er at motivere os alle sammen til at flytte vores elforbrug til de tidspunkter, hvor det giver mening økonomisk og i forhold til den grønne omstilling.

Flexafregning stiller krav til, at elmåleren kan sende præcis data tilbage til netselskabet time for time. 

Vores Elnet har derfor informeret om, at de netop nu er i gang med at udskifte første generation af fjernaflæste elmålere, så alle elmålere fremadrettet kan levere den data, som gør det muligt for dig at følge dit forbrug time for time.

Læs mere om flexafregning

Tidsdifferentierede tariffer

Et andet vigtigt element, der skal bidrage til den grønne omstilling og give os elforbrugere et incitament til at fordele vores elforbrug udover hele døgnet, er tidsdifferentierede tariffer.

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 er der en forhøjet belastning på elnettet. Derfor indfører mange netselskaber højere tarifferne i det tidsrum. Til gengæld falder tarifferne i de øvrige tidsrum samt i den øvrige periode af året.

Læs mere om tidsdifferentierede tariffer

Flexafregning og tidsdifferentierede tariffer giver dig en økonomisk fordel, hvis du planlægger dit forbrug efter, hvornår strømmen er billigst, og hvornår det er billigst at få den transporteret frem til dig.

Vores stigende elforbrug kan komme til at lægge særligt pres på elnettet på de tider af døgnet, hvor det gennemsnitlige elforbrug er højest. De varierede priser medvirker til at udligne forbruget og mindske behovet for fremtidige, større inverteringer i elnettet.

Der vil naturligvis fortsat altid være strøm i din stikkontakt, og det er helt op til dig, om du ønsker at omlægge dit forbrug for at opnå en lavere pris og bidrage til den grønne omstilling.

Seneste nyt

Energi Fyn Domicil Hovedindgang 2020
Presse

Energi Fyn har været ramt af et mindre DDoS-angreb

Energi Fyns fibernet var torsdag morgen den 10. juni ramt af et mindre DDoS-angreb, som har belastet fibernettet. Ingen kundedata er blevet kompromitteret, og alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger har virket.
Læs presse­meddelelsen
Om Energi Fyn Bestyrelsen 2021
Presse

Energi Fyns bestyrelse har konstitueret sig

Energi Fyns bestyrelse holdt den 22. juni konstituerende møde. Energi Fyns formandskab består herefter af Søren Thorsager som bestyrelsesformand og Ulrikka Brændgaard Nissen som næstformand.
Læs presse­meddelelsen
Nyheder Sommerhuse 2021
Klumme

Spar på energien i sommerhuset

Siden corona brød ud sidste forår er vi danskere strømmet ud i vores sommer- og fritidshuse som aldrig før, og det kan ses på vores elforbrug.
Læs klummen
Nyheder Fiberkabler 2020
Presse

Fibernet til Nr. Lyndelse og Nr. Søby

1.550 husstande i Nr. Lyndelse og Nr. Søby kan se frem til at få fibernet fra Energi Fyn. Udrulningen af fibernet i området starter efter sommerferien.
Læs presse­meddelelsen
Fiber WAOO Danamrks Bedst Internet 2021
Nyhed

Waoo har de mest tilfredse internetkunder

For 10. år i træk vinder Waoo ’Danmarks bedste Internetselskab’ i Loyalty Group’s BrancheIndex Internet 2021.
Læs nyheden
Kundecenter Mand Med Kaffekop Og Computer 2020
Nyhed

Nye muligheder på Mit Energi Fyn

Vi har opdateret vores selvbetjeningsløsning Mit Energi Fyn, så du får lettere adgang, et endnu bedre overblik og langt flere muligheder.
Læs nyheden
Fibertilslutning
Presse

Positivt og solidt årsresultat

Vores repræsentantskab godkendte den 17. juni vores årsrapport for 2020. På trods af et år præget af corona er Energi Fyn kommet godt igennem året, og slutter 2020 af med et positivt og solidt resultat.
Læs presse­meddelelsen