Hvad er nettariffer?

Nettariffer er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig. Den varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, du bruger strømmen, uanset hvilket elprodukt du har.

Vi (og andre elhandlere) opkræver nettariffen på vegne af dit lokale netselskab og Energinet. På elregningen opkræves nettariffen som: Transportbetaling, dit lokale netselskab og Transportbetaling, Energinet.

Du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug

Mange netselskaber har tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at den pris, som du betaler for at få strømmen transporteret frem til dig, ikke er den samme på alle døgnets 24 timer, men bliver opgjort på timebasis. 

Det betyder, at du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor tariffen er lav. Det gælder uanset, hvilket elprodukt du har.

Du betaler nettariffer, uanset hvilket elprodukt du har, og hvor du er kunde. 

I vores app og ved at logge ind på Mit Energi Fyn kan du se nettarifferne i dit område. Du kan også finde dem på dit lokale netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab her

Vi skal være bedre til at udnytte elnettet

Fra nytår overgår flere netselskaber til Tarifmodel 3.0. Det betyder, at der fremover vil være større prismæssige forskelle på nettariffen afhængigt af, hvornår
på døgnet man bruger strømmen.

For private kunder betyder den nye tarifmodel, at spidslastperioden om vinteren udvides med 1 time, og at der indføres 3 forskellige priser mod før kun 2 tidligere. I sommerperioden opdeles døgnet ligeledes i 3 tidsperioder mod kun 1 tidligere.

Nettariffen bliver væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21, hvor der er mest pres på elnettet. I en mellemperiode mellem kl. 6-17 og kl. 21-24, vil prisen cirka svare til den årlige gennemsnitspris, og den vil være tæt på den pris, som ville blive opkrævet, hvis nettariffen var fast hele året.

Tarifmodel 3.0 indføres for at få os alle til at flytte vores forbrug væk fra de tidspunkter, hvor der er størst belastning på elnettet. Særligt det stigende forbrug til opladning af elbiler og til varmepumper. Her kan man spare betydelige beløb, hvis man flytter sit forbrug væk fra tidsrummet mellem kl. 17 og 21.

Den konkrete pris afhænger af, hvilket netselskab der leverer strømmen, der hvor du bor.

Du kan finde dit netselskab her

De høje elpriser betyder højere tariffer

På grund af de høje elpriser, som vi oplever i Danmark, er mange netselskaber nødt til at sætte deres tariffer op.

Tariffen dækker blandt andet netselskaberne omkostninger til nettab. Nettab er den mængde strøm, der går tabt, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler ud til din stikkontakt.

Netselskaberne skal købe den tabte el på elmarkedet på lige fod med alle andre forbrugere. Prisen netselskaberne betaler for nettab følger den generelle prisudvikling på elmarkedet, da netselskaberne har forbud mod prissikring. I kraft af deres nettab er netselskaberne nogle af landets største elforbrugere. Derfor påvirker de aktuelle elpriser netselskabernes omkostninger betragteligt.

Læs mere her 

Kundecenter Pige Med Telefon Og Computer 2020

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Få svar på dit spørgsmål

Skriv dit spørgsmål
Vores kundecenter har lukket.
Teknisk fibersupport har åbent i dag - 08.00 til 21.00