<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvad er nettariffer?

Nettariffer er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig. Den varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, du bruger strømmen, uanset hvilket elprodukt du har.

Vi (og andre elhandlere) opkræver nettariffen på vegne af dit lokale netselskab og Energinet. På elregningen opkræves nettariffen som: Transportbetaling, dit lokale netselskab og Transportbetaling, Energinet.

Du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug

Mange netselskaber har tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at den pris, som du betaler for at få strømmen transporteret frem til dig, ikke er den samme på alle døgnets 24 timer, men bliver opgjort på timebasis. 

Det betyder, at du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor tariffen er lav. Det gælder uanset, hvilket elprodukt du har.

Du betaler nettariffer, uanset hvilket elprodukt du har, og hvor du er kunde. 

I vores app og ved at logge ind på Mit Energi Fyn kan du se nettarifferne i dit område. Du kan også finde dem på dit lokale netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab her

Vi skal være bedre til at udnytte elnettet

Flere netselskaber er overgået til Tarifmodel 3.0. Det betyder, at der er større prismæssige forskelle på nettariffen afhængigt af, hvornår på døgnet man bruger strømmen.

For private kunder betyder det, at der er 3 forskellige priser i løbet af døgnet.

Nettariffen er væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21, hvor der er mest pres på elnettet. I en mellemperiode mellem kl. 6-17 og kl. 21-24, svarer prisen cirka til den årlige gennemsnitspris, og den vil være tæt på den pris, som ville blive opkrævet, hvis nettariffen var fast hele året.

Tarifmodel 3.0 skal få os alle til at flytte vores forbrug væk fra de tidspunkter, hvor der er størst belastning på elnettet. Særligt det stigende forbrug til opladning af elbiler og til varmepumper. Her kan man spare betydelige beløb, hvis man flytter sit forbrug væk fra tidsrummet mellem kl. 17 og 21.

Den konkrete pris afhænger af, hvilket netselskab der leverer strømmen, der hvor du bor.

Du kan finde dit netselskab her

De svingende elpriser påvirker nettariffen

Nettariffen dækker blandt andet netselskaberne omkostninger til nettab. Nettab er den mængde strøm, der går tabt, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler ud til din stikkontakt.

Netselskaberne skal købe den tabte el på elmarkedet på lige fod med alle andre forbrugere. Prisen netselskaberne betaler for nettab følger den generelle prisudvikling på elmarkedet, da netselskaberne har forbud mod prissikring.

I kraft af deres nettab er netselskaberne nogle af landets største elforbrugere. Derfor påvirker den svingende elpris netselskabernes omkostninger.

Netselskaberne kan ikke bare opkræve nettariffer, som de har lyst til. De er underlagt en indtægtsrammeregulering, hvilket betyder, at der er grænser for, hvor meget de må opkræve.

Kundecenter Pige Med Telefon Og Computer 2020

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen