Om Energi Fyn Fonde 2020 (1)

Fondsstøtte til 28 fynske projekter

Energi Fyns to fonde har for 16. gang uddelt fondsmidler til en række fynske projekter, der medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,2 million kroner.

2,2 million kroner fynske projekter

Takket være Energi Fyns to fonde kan Foreningen Aasum Gamle Smedje opsætte en varmepumpe, Kerteminderevyen kan få et nyt fortæppe, og ved Lohals havn kan der opsættes to flydende sheltere.

De tre projekter har sammen med 25 andre projekter netop modtaget midler fra Energi Fyns to fonde, der i år samlet uddeler mere end 2,2 million kroner.

Igen i år støtter vores to fonde en lang række spændende projekter på Fyn. De spænder vidt, men projekterne har alle det til fælles, at de medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Og det er der i høj grad brug for netop nu, hvor mange foreninger og frivillige initiativer har det vanskeligt på grund af corona.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator

Mange gode ideer

Energi Fyns to fonde blev stiftet tilbage i 2005 med det formål at medvirke til at udvikle Fyn. Siden da har fondene hjulpet mange spændende projekter rundt om på Fyn.

Som fynboernes energiselskab betyder det meget for os, at vi med vores fonde kan støtte projekter til gavn for fynboerne og udviklingen på Fyn. Der er mange gode ideer og et stort engagement mange steder på Fyn. Vi er glade for, at vi igen i år kan bidrage til, at ideer og projekter bliver ført ud i livet.

Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator

De mange projekter, som fondene har støttet gennem årene, er meget forskellige, men har alle det til fælles, at de gør en forskel for Fyn og fynboerne.

Energi Fyns Almene Fond har gennem årene støttet mange lokale initiativer og har blandt andet bidraget til udviklingen af det frivillige forenings- og kulturliv på Fyn og understøttet de frivilliges indsats i lokalområderne.

Energi Fyns Udviklingsfond har støttet mange lokale virksomheder og forskningsprojekter og har bidraget til den fynske energi- og elektrotekniske udvikling samt den grønne omstilling.

Om Energi Fyn Fondsprojekt Møntergården 2021

Fondsstøtte til Møntergården

Møntergården i Odense modtager 200.000 kroner til en ny permanent udstilling, der skal fortælle om fattigdom i Odense både før og nu, med udgangspunkt i bygninger opført som fattigstiftelse i 1617.

Se filmen og hør museumsinspektør Dyveke Skov Larsen fortælle om udstillingen. 

 

Fondsstøtte til Møntergården

Møntergården i Odense modtager 200.000 kroner til en ny permanent udstilling, der skal fortælle om fattigdom i Odense både før og nu, med udgangspunkt i bygninger opført som fattigstiftelse i 1617.

Se filmen og hør museumsinspektør Dyveke Skov Larsen fortælle om udstillingen. 

 

Om Energi Fyn Fondsprojket Nordfyns Kommune 2021

Støtte til ny træningsteknologi

I Nordfyns Kommune har to plejehjem modtaget 57.500 kroner fra Energi Fyns Almene Fond til en ny træningsteknologi, som aktiverer ældre plejehjemsbeboere ved hjælp af natur-baserede VR spil.

Se hvordan Ruth "cykler" ved Langsø og mindes alle de steder, hvor hun har gået med mand og børn, dengang hun boede i nærheden af Langesø.

Støtte til ny træningsteknologi

I Nordfyns Kommune har to plejehjem modtaget 57.500 kroner fra Energi Fyns Almene Fond til en ny træningsteknologi, som aktiverer ældre plejehjemsbeboere ved hjælp af natur-baserede VR spil.

Se hvordan Ruth "cykler" ved Langsø og mindes alle de steder, hvor hun har gået med mand og børn, dengang hun boede i nærheden af Langesø.

Om Energi Fyns fonde

Siden etableringen i 2005 har Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond støttet omkring 250 projekter.

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige formål, der har offentlighedens interesse, og som appellerer til og nydes af et stort publikum.

Fonden uddeler i 2021 i alt 1.492.635 kroner til 25 forskellige projekter.

Energi Fyns Udviklingsfond støtter flere udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger samt projekter målrettet den grønne omstilling med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området.

Fonden uddeler i 2021 i alt 780.150 kroner til tre forskellige projekter.

Årets fondsmodtagere - Energi Fyns Almene Fond:

Møntergården, Odense Bys Museer, der modtager 200.000 kroner til en ny permanent udstilling, der skal fortælle om fattigdom i Odense både før og nu, med udgangspunkt i bygninger opført som fattigstiftelse i 1617.

Kerteminderevyen, der modtager 12.000 kroner til indkøb af fortæppe og træk til tæppet til en mobil scene til revyen.

Viby Bygade 2 ApS, der modtager 46.820 kroner til renovering af vinduer i den gamle bevaringsværdige brugsbygning i Viby, hvor der skal indrettes en butik med lokale råvarer, galleri og cafe.

Robothus Fyn, der modtager 80.800 kroner til etablering af et makerspace (teknologisk værksted) i Robothus Fyn, som er under etablering som et fynsk læringscenter for undervisning til skoler på hele Fyn i teknologiforståelse og programmering.

Alt Godt til Frederiksøen, der modtager 23.000 kroner til at etablere en slags ungdomsklub for folk over 40, hvor det skal være muligt at dyrke forskellige aktiviteter i fællesskab.

Balslev Forsamlingshus, der modtager 25.000 kroner til indkøb af LED scenespot, følgespot og belysning generelt samt storskærmsprojektor til huset, der bl.a. anvendes til sommerfestival, børnedyrskue samt nyere dilettantforestillinger.

Den selvejende Institution Vester Hæsinge Egnens Udviklingsråd/X-Huset, der modtager 70.000 kroner til installation af lysdæmpning i husets store sal, der derved i højere grad kan anvendes til arrangementer og konferencer på en solskinsdag. X-Huset er et populært samlingssted og professionelt mødecenter drevet af frivillige kræfter.

Landsbyforeningen Fælleden i Freltofte, der modtager 107.240 kroner til etablering af et madpakkehus samt tilhørende faciliteter, såsom bålsted, grillrist og borde/bænke-sæt, der skal udgøre kernen i Freltoftes nye samlingssted midt i landsbyen.

Davinde Beboer og forsamlingshus, der modtager 51.993 kroner til etablering af ganglys langs forsamlingshus og gennem skov til sportsplads bag huset samt lysmaster til banebelysning af petanquebane og multibane, så de kan benyttes efter solnedgang.

Foreningen "Sulelængens Venner" i Vissenbjerg, der modtager 100.000 kroner til indretning af et levnedsmiddelgodkendt lokale, som kan anvendes til produktion af æble- og anden frugtmost.

Landsbyens Hus i Jordløse, der modtager 85.044 kroner til indkøb af udstyr til køkken i det nye Landsbyens Hus, der er en nedlagt friskole, købt af lokale borgere og foreninger. Huset skal være omdrejningspunkt for udvikling af lokalsamfundet og give rammer for fritidstilbud og kulturtilbud. Køkkenet skal bruges til madlavningskurser og bespisning.

Foreningen i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby, der modtager 35.000 kroner til indkøb og montering af et 4-dobbelt legetårn.

Turbine Forlaget, der modtager 42.500 kroner som tilskud til bogprojektet "Langeland i 100 år ̶ langelændernes historie fortalt i billeder".

Allerup gamle have, der modtager 51.571 kroner til indkøb af klor/syre-anlæg til friluftsbadets bassin, som årligt benyttes af mange tusinde gæster.

Plejecenter Kærgården og Plejecenter Bryggergården i Otterup, der modtager 57.500 kroner til indkøb af en MoVR, der er en ny digital træningsteknologi, som aktiverer, stimulerer og mobiliserer ældre plejehjemsbeboere ved hjælp af natur-baserede virtual reality (VR) spil og motiverende feedback. Med en specialdesignet sensor og VR-platform, omdanner MoVR eksisterende motionscykler til digitale oplevelser med betydeligt øgede træningsmæssige resultater til følge.

Foreningen Bogø Pumpemølle, der modtager 6.436 kroner til indkøb af en stjernekikkert til en istandsat pumpemølle, der så kan bruges som udkigstårn til ornitologisk interesserede og et observatorie til astronomisk interesserede samt undervisning af skoleelever.

Foreningen Aasum Gamle Smedje, der modtager 200.000 kroner til energirenovering af og installering af en varmepumpe i Aasum Gamle Smedje. En del af den gamle smedje skal bruges til kunstværksted for både udøvende kunstnere og amatører og med mulighed for at afholde workshops og undervise i kunst, kunsthåndværk og kulturhåndværk. Der skal være offentlig adgang til værkstederne for alle interesserede.

Kulturforeningen for Anexet ved Lundsgaard Gods ved Kerteminde, der modtager 40.981 kroner til at indrette en sal til brug for rytmiske koncerter, da den nuværende koncertsal er indrettet til akustiske koncerter. Der afholdes mange koncerter årligt, hvilket kan øges med yderligere en koncertsal.

Spirrevippen børnehave og vuggestue i Bogense, der modtager 20.000 kroner til indkøb af 10 borde/bænkesæt og materialevogn.

Lohals Havn, der modtager 99.000 kroner til etablering af to flydende sheltere i Lohals Havn.

Snublesten Fyn, der modtager 20.000 kroner til etablering af ni snublesten i Odense, to i Assens og tre i Svendborg for forskellige tilfældige ofre for 2. verdenskrig: jøder, kommunister, modstandsfolk og clearingmord. Formålet er at få nutidens børn og unge, turister og naboer til at tænke over og huske krigen.

Falsled Beboerforening, der modtager 35.000 kroner til indkøb og etablering af en flagallé gennem Falsled by.

Østfyns Håndboldklub i Ørbæk, der modtager 23.450 kroner til etablering af en skinne inklusive dug til opdeling af den hal, klubben benytter. Det gør det muligt, at flere hold og aktiviteter kan benytte halarealet samtidig.

Fynske GeoCachere, der modtager 9.300 kroner til opsætning af 100 nye GeoCaches i og omkring Elmelundskoven vest for Odense med henblik på at gøre det endnu mere interessant at være geocacher.

SAK Kunstbygning i Svendborg, der modtager 50.000 kroner som støtte til ny belysning i udstillingslokalerne i forbindelse med en større renovering af lokalerne.

Åres fondsmodtagere - Energi Fyns Udviklingsfond:

Teknologisk Institut, der modtager 230.150 kr. til udvikling af en dronebaseret rengøringsløsning til at rengøre og måle/inspicere forskellige utilgængelige overflader på bl.a. OUH med henblik på at nedbringe smittespredning af bl.a. coronavirus.

Mion AMST IvS, der modtager 250.000 kr. til et projekt, der skal udbrede og forbedre en ny banebrydende elektrokemisk proces, kaldet CUPROXAL, der kan beskytte aluminium i kobling med kobber mod galvanisk korrosion.

Viking Drone ApS, der modtager 300.000 kr. til at udvikle en ny droneløsning, som består af en simpel, robust og vejrbestandig droneplatform, der giver brugeren adgang til en åben indbygget computer, som gør dronen i stand til at udføre nye opgaver og gør det nemt at tilpasse og integrere nye funktioner til dronen.

Om Energi Fyn Fonde 2020

Energi Fyns fonde

Gennem vores to fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond - uddeler vi hvert år omkring 2,5 million kroner til spændende fynske projekter inden for såvel sport, turisme og sundhed samt energiteknologiske udviklingsprojekter.

Læs mere om vores to fonde

Energi Fyns fonde

Gennem vores to fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond - uddeler vi hvert år omkring 2,5 million kroner til spændende fynske projekter inden for såvel sport, turisme og sundhed samt energiteknologiske udviklingsprojekter.

Læs mere om vores to fonde

Seneste nyt

Udrulning af fibernet i odense
Nyhed

Fibernet til Odense

Vi har fuld fart på udrulningen af fibernet i Odense. I løbet af de kommende år vil vi udrulle fibernet til omkring 10.000 husstande i og omkring Odense, så i alt 23.000 odenseanske husstande og virksomheder kan få fibernet fra Energi Fyn
Læs nyheden
Kundecenter Far Og Piger I Koekken 2020
Nyhed

Strømforbruget under corona

Hvis du har oplevet, at dit strømforbrug er steget siden coronakrisen begyndte sidste forår, så er du ikke alene. Det seneste år er strømforbruget i vores boliger nemlig steget med 5 procent.
Læs nyheden
Strømmen har aldrig været grønnere
Klumme

Strømmen har aldrig været grønnere

I Danmark er vi verdensmestre i at producere grøn strøm fra vindmøller og solceller, og den strøm, der kommer ud af vores stikkontakter, har aldrig været mere klimavenlig.
Læs klummen
Nyheder Sommerhuse 2021
Nyhed

Stor interesse for fibernet i sommerhus­områder

Under coronakrisen er interessen for fibernet steget. Særligt efterspørgslen blandt sommerhusejere har været i kraftig vækst.
Læs nyheden
Nyheder Vindmøller Lindø Port Of Odense 2020
Klumme

Tænk smart, når du bruger din strøm

Vi ser ind i en fremtid, hvor elforbruget vil stige betydeligt. Samtidig bliver der produceret mere vedvarende energi af vindmøller og solceller. Det er godt for klimaet, men det stiller krav til vores elnet. Vi skal derfor alle sammen tænke smartere, når vi bruger strøm.
Læs klummen
Nyheder Renovering 2020
Nyhed

Tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Fra den 7. april 2021 kan boligejere søge om tilskud fra Bygningspuljen til en række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det markant billigere at få energirenoveret helårsboliger.
Læs nyheden
Om Energi Fyn Fonde 2020 (1)
Presse

Fondsstøtte til 28 fynske projekter

Energi Fyns to fonde har for 16. gang uddelt fondsmidler til en række fynske projekter, der medvirker til at skabe glæde og udvikling på Fyn. Samlet uddeler fondene i år mere end 2,2 million kroner.
Læs presse­meddelelsen