<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Elhandel Vindmoelle Lindoe 2020

Grøn strøm fra vindmøller 

Som kunde hos Energi Fyn, kan du få dækket 100% af dit elforbrug med klimavenlig strøm fra vindmøller.

Tag et grønt el-valg

Hvis du gerne vil gøre en forskel for miljøet, kan vi tilbyde dig to forskellige klimavenlige elprodukter; NaturEl og FynskSupportEl. Med begge produkter er strømmen i din stikkontakt, som den plejer at være. Forskellen er blot, at vi garanterer dig, at dit årlige elforbrug bliver dækket af grøn klimavenlig strøm produceret af vindmøller

Vi har ingen binding på vores grønne elaftaler.

Vores grønne elprodukter:

Grøn strøm til fast pris

Med NaturEl Fast får du grøn og klimavenlig strøm til en fast pris. Din pris sikres, når aftalen indgås, og ligger fast i en aftalt leveringsperiode. Det betyder, at du kender dine udgifter og undgår overraskelser.

Salg af strøm til fast pris er midlertidig sat på pause.

Grøn strøm til variabel pris

Med NaturEl får du grøn og klimavenlig strøm til variabel pris. Det betyder, at din elpris svinger i takt med markedsprisen og dermed kan du spare penge, når denne er lav. Set over tid, giver denne el-aftale dig den laveste pris.

Læs mere om NaturEl

Grøn strøm med en ekstra fordel

Bor du på Fyn, har du mulighed for at vælge FynskSupportEl. Her får du også grøn og klimavenlig strøm til variabel pris – men støtter samtidig en valgfri klub eller forening gennem dit strømforbrug. Vi betaler nemlig 2 øre pr. kWh, som du forbruger. Helt uden at det koster dig ekstra.

Læs mere om FynskSupportEl

Hvad er grøn strøm?

Når Energi Fyn og andre selskaber sælger strøm fra vindmøller, modtager vi en garanti, der dokumenterer, at vi leverer grøn vindstrøm til det danske elnet.

Når vi sælger grøn strøm til dig og andre kunder, køber vi oprindelsesgarantier svarende til den mængde strøm, vi sælger. Garantien udstedes af Energinet i form af et certifikat, som bevis på, at strøm i det omfang, som vores NaturEl-kunder forbruger, er produceret af vindmøller.

Får jeg grøn strøm ud af min stikkontakt?

Hverken Energi Fyn eller andre elselskaber kan sikre dig grøn klimavenlig strøm i netop din stikkontakt. Når først strømmen ryger ind på el-nettet, kan man nemlig ikke holde styr på, hvor den kommer fra.

Den strøm, som kommer ud af stikkontakten, er derfor en blanding af strøm produceret af både vindmøller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg.

Med oprindelsesgarantien er dit bidrag til den grønne omstilling alligevel sikret, når du køber et grønt el-produkt. Samtidig sender du med dit valg af NaturEl eller FynskSupportEl et vigtigt signal til branchen om, at andelen af klimavenlig strøm skal øges.

Fordele og ulemper ved vedvarende energi

Hos Energi Fyn er vi klare fortalere for grøn strøm og bakker op om den grønne omstilling. Den energi, der kan produceres ved hjælp af sol, vand, vind og jord, kommer vi nemlig aldrig til at løbe tør for. I modsætning til energi, der er frembragt ved afbrænding eller ved hjælp af naturgas.

Som med alt andet er der dog både fordele og ulemper ved vedvarende energikilder.

Fordele ved vedvarende energi

Vi kommer formentlig ikke til at løbe tør for sol, vind, vand og jord. Der er samtidig rigeligt af det hele, i modsætning til olie og gas, som forskere antager, vi vil løbe tør for i 2050.

Vedvarende energikilder belaster heller ikke miljøet i samme grad som afbrænding af olie og gas. Derudover er grøn strøm billigere at producere.

Ulemper ved vedvarende energi

Fordi vi aldrig ved, hvor meget det vil blæse, hvor skyfri himlen vil være, og hvor meget nedbør der vil falde, kan vi ikke i samme grad planlægge produktionen af grøn el, som vi kan med produktionen af konventionel el.

Der arbejdes dog på at frembringe løsninger, der gør det muligt at opbevare og lagre den vedvarende energi. Derudover skaber muligheden for flexafregning – med variable kWh-priser hen over døgnet – lyst hos forbrugerne til at flytte noget af elforbruget til andre tidspunkter på døgnet end i dag. Dermed er det håbet, at elforbruget på døgnbasis vil blive mere stabilt, således at den vedvarende energi kan udnyttes bedst muligt.

Fordele og ulemper ved vindmøller

Den allerstørste bidrager til produktionen af vedvarende energi er vindmøllerne. Derfor er antallet – og størrelsen på vindmøllerne – nødt til at øges.

Det har den ulempe, at der lokalt, hvor møllerne skal opsættes, kan opstå utilfredshed. Enten hos boligejere på land eller fiskeriindustrien på vand.

Der gøres dog allerede en stor indsats for at optimere placeringen af vindmøllerne, og på hvor meget strøm hver enkelt kan producere. Jo større vindmøller jo færre er der nemlig brug for. For eksempel kan Danmarks største havvindmølle - som er 17 meter højere end Storebæltsbroen - forsyne 18.000 gennemsnitlige husstande med strøm på én gang.

Det er samtidig fordelen ved vindmøller: At en enkelt af slagsen er så effektiv, at det samlede antal med tiden kan sænkes.

Sådan får du grøn strøm

Argumenterne for at vælge grøn strøm fra vedvarende energikilder er således ret overbevisende, og fordi de få ulemper ved vedvarende energi allerede er ved at blive taget hånd om, kan du trygt vælge grøn strøm fra Energi Fyn.

Er du klar til at tage springet? Så vælg NaturEl eller FynskSupportEl og lad os opkøbe oprindelsesgarantier svarende til dit årlige elforbrug. På den måde sikres du, at du bidrager med grøn strøm til det samlede fælles elnet i samme omfang, som du forbruger.

NaturEl og FynskSupportEl sælges naturligvis i overensstemmelse med Energinets retningslinjer, der er godkendt af Energistyrelsen og deklareret som "Køb af oprindelsescertifikater for Strøm fra VE-anlæg".

Energi Fyn tilbyder grøn strøm til virksomheder

Grøn strøm til virksomheder

Virksomheder kan naturligvis også købe grøn strøm fra danske vindmøller hos Energi Fyn.

Grøn strøm til erhverv

Grøn strøm til virksomheder

Virksomheder kan naturligvis også købe grøn strøm fra danske vindmøller hos Energi Fyn.

Grøn strøm til erhverv

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad er prisen på el?
  • Kan jeg få min elregning hver måned?
  • Hvor finder jeg min elregning?
  • Hvordan skifter jeg elprodukt?
  • Hvad betaler jeg i tillæg og abonnement, som elkunde hos Energi Fyn?
  • Hvor kan jeg se mit elforbrug?

Vil du modtage nyheder fra Energi Fyn?

Når du tilmelder dig Energi Fyns nyhedsbrev holder vi dig opdateret med nyheder, konkurrencer, nyttig viden samt gode tilbud.