Navigation Søgning

Fra vind til energi

Vind er en vedvarende ressource og derfor et alternativ til gas, olie og andre fossile brændsler. Vindmøller findes i mange størrelser fra store havvindmøller til husstandsvindmøller, der kan opsættes ved private husstande. Vindenergi er vedvarende og ren, da vindmøller henter energi ud af vinden og på den måde producerer forureningsfri el.

Yderligere inspiration

På nedenstående links kan du læse mere om vindmøller: