<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Får jeg grøn strøm ud af min stikkontakt?

Hverken vi eller andre elselskaber kan sikre dig grøn strøm i lige netop din stikkontakt. Der findes kun et elnet i Danmark, og når først strømmen ryger ind i el-nettet blandes den grønne og sorte strøm.

Strømmen i din stikkontakt er den samme

Den strøm, som kommer ud af din stikkontakt, er en blanding af strøm produceret af både vindmøller, solceller, kulkraftværker og biobrændselsanlæg, uanset hvilket elprodukt du vælger.

Når du vælger ét af vores grønne elprodukter NaturEl eller FynskSupportEl køber vi derfor oprindelsesgarantier fra det statsejede Energinet. De er et bevis på, at der bliver produceret strøm af vindmøller, svarende til den mængde strøm, vi sælger til dig og vores øvrige NaturEl-kunder.

Det betyder bladene

Du bidrager til den grønne omstilling

Når du vælger et grønt og klimavenligt elprodukt, er du med til at påvirke, hvor meget grøn strøm, der bliver produceret.

Jo større efterspørgslen er på certifikater fra vedvarende energikilder, jo større grundlag er der også for at etablere nye vindmøller og solcelleanlæg og dermed øge andelen af grøn strøm.

Vælg grøn strøm fra vindmøller

Hvilket elprodukt giver klimavenlig strøm?

Grøn omstilling

Hos Energi Fyn ser vi det som en naturlig del af vores forretningsgrundlag at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for.

Det er vores målsætning at spille en aktiv rolle i forhold til den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

Det gør vi blandt andet via vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper.

Vidste du, at vi ejer 26 vindmøller, der i 2020 producerede strøm svarende til cirka 46.000 husstandes årlige elforbrug?

Læs mere om samfundsansvar hos Energi Fyn

Grøn omstilling

Hos Energi Fyn ser vi det som en naturlig del af vores forretningsgrundlag at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for.

Det er vores målsætning at spille en aktiv rolle i forhold til den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

Det gør vi blandt andet via vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper.

Vidste du, at vi ejer 26 vindmøller, der i 2020 producerede strøm svarende til cirka 46.000 husstandes årlige elforbrug?

Læs mere om samfundsansvar hos Energi Fyn