<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Elhandel Groenne Blade 2020

Mærkning af grønne elprodukter

Det betyder bladene:

Elprodukter i kategori 1
Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor elleverandøren køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Derudover sørges der for yderligere klimatiltag, som reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den strøm, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Elprodukter i kategori 2
Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor elleverandøren køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

 

Læs mere om grøn strøm

Mærkeordning skal gøre det nemmere at vælge grøn strøm

Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer for grønne elprodukter skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge strøm, der kommer fra vedvarende energikilder.

Formålet er at skabe en fælles ramme for, hvornår og hvordan elleverandører kan bruge betegnelsen "grøn strøm" i markedsføringen af elprodukter - uden at vildlede forbrugerne.

Retningslinjerne omfatter en blad-mærkeordning, hvor elprodukterne deles op i to produktkategorier.

Energi Fyns grønne elprodukt NaturEl Variabel, FynskSupportEl og Grøn strøm til kostpris + 1 kr. tilhører kategori 2 og har ét blad i mærkeordningen for grøn strøm.