<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Vores kunder sparer hvert år millioner af kroner

Energirådgivning og grøn omstilling

  Skal vi hjælpe med den grønne omstilling og finde besparelser i din virksomhed?

  Der kan være mange penge at spare ved at kigge nærmere på din virksomheds energiforbrug.

  Vi kan hjælpe med at identificere og realisere energispareprojekter.

  Produktionsanlæg, ventilation, lys og andre tekniske installationer er alle områder med et stort besparelsespotentiale. Besparelser, som vil bidrage til et reduceret klimaaftryk samt en styrket grøn virksomhedsprofil.

  Vores energirådgivere gennemgår din virksomhed, identificerer og prioriterer besparelsesmulighederne og hjælper med implementeringen.

  Du og din virksomhed får dermed et grundlag for at foretage de investeringer, der er mest rentable og kan give de største besparelser på bundlinjen.

  Energiscreening

  Energiscreening

  Få synliggjort de områder i din virksomhed, hvor der er potentiale for energiforbedringer. 

  Energiscreening er første trin, når du vil optimere energiforbruget i din virksomhed. 

  Vi hjælper med at afdække mulighederne for energioptimering og søge energitilskud. Først med et gratis eftersyn og derefter i tre overskuelige trin.

  Læs mere om Energiscreening

  Energiscreening

  Få synliggjort de områder i din virksomhed, hvor der er potentiale for energiforbedringer. 

  Energiscreening er første trin, når du vil optimere energiforbruget i din virksomhed. 

  Vi hjælper med at afdække mulighederne for energioptimering og søge energitilskud. Først med et gratis eftersyn og derefter i tre overskuelige trin.

  Læs mere om Energiscreening
  Solceller Hos Virksomhed

  Energi fra solceller

  Få et godt overblik over dit energibehov og besparelsespotentiale inden du investerer i solceller.

  Vi gennemgår din virksomhed og sikrer at du får det mest optimale beslutningsgrundlag, når du vil optimere din virksomheds energiforbrug.

  Læs mere om solceller til virksomheder

  Energi fra solceller

  Få et godt overblik over dit energibehov og besparelsespotentiale inden du investerer i solceller.

  Vi gennemgår din virksomhed og sikrer at du får det mest optimale beslutningsgrundlag, når du vil optimere din virksomheds energiforbrug.

  Læs mere om solceller til virksomheder
  Energitilskud

  Energitilskud

  Privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder kan ansøge om energitilskud til energispareprojekter.

  Ved at gennemfører energispareprojekter kan din virksomhed både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen. 

  Læs mere om tilskudspuljen til virksomheder

  Energitilskud

  Privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder kan ansøge om energitilskud til energispareprojekter.

  Ved at gennemfører energispareprojekter kan din virksomhed både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen. 

  Læs mere om tilskudspuljen til virksomheder
  Energibesparelse Skorsten Vestfyen 2020

  Få hjælp til det lovpligtige energisyn

  For store danske virksomheder er det lovpligtigt at gennemføre et energisyn, der kortlægger virksomhedens samlede energiforbrug og synliggør, hvor der kan spares energi - og dermed penge. 

  Som en del af vores energirådgivning har vi gennem flere år udført lovpligtige energisyn i alle typer af virksomheder.

  Få hjælp til det lovpligtige energisyn

  For store danske virksomheder er det lovpligtigt at gennemføre et energisyn, der kortlægger virksomhedens samlede energiforbrug og synliggør, hvor der kan spares energi - og dermed penge. 

  Som en del af vores energirådgivning har vi gennem flere år udført lovpligtige energisyn i alle typer af virksomheder.

  Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond

  Grøn omstilling

  Hos Energi Fyn ser vi det som en naturlig del af vores forretningsgrundlag at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for.

  Det er vores målsætning at spille en aktiv rolle i forhold til den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

  Det gør vi blandt andet via vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper. Samtidig afsø­ger vi løbende nye områder, hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling.

  Samfundsansvar

  Grøn omstilling

  Hos Energi Fyn ser vi det som en naturlig del af vores forretningsgrundlag at tage del i at løse de energi- og klimaudfordringer, vi står over for.

  Det er vores målsætning at spille en aktiv rolle i forhold til den grønne omstilling og bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres.

  Det gør vi blandt andet via vores aktiviteter inden for vindmøller, ener­girådgivning og varmepumper. Samtidig afsø­ger vi løbende nye områder, hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling.

  Samfundsansvar

  Vil du høre mere om mulighederne for grøn omstilling og energioptimering i din virksomhed?