Energibesparelse Zoo Anlæg 2020

Energitilskud

Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i virksomheder.

Hvordan ansøger man om det nye energitilskud?

Forud for ansøgningen om energitilskud til Energistyrelsen, skal virksomheden både have overblik over det nuværende energiforbrug og en plan for virksomhedens samlede energiindsats.

Vores energirådgivere har mange års erfaring med at skabe det nødvendige overblik og kan desuden bidrage med at søge om tilskudsmidler.

Energibesparelse Mand På Gaffeltruck 2020

Erhvervspuljen

Puljen er målrettet:

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi.
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el.
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer.

Øget energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion er et vigtigt element i den grønne omstilling. Ved at konvertere væk fra anvendelsen af fossil energi og energieffektivisere de processer, som ikke kan omstilles til grøn energi, kan erhvervslivets klimabelastning mindskes.

Vær opmærksom på, at der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet igangsættes.

Erhvervspuljen

Puljen er målrettet:

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi.
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el.
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer.

Øget energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion er et vigtigt element i den grønne omstilling. Ved at konvertere væk fra anvendelsen af fossil energi og energieffektivisere de processer, som ikke kan omstilles til grøn energi, kan erhvervslivets klimabelastning mindskes.

Vær opmærksom på, at der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet igangsættes.

Der gives blandt andet tilskud til:

 • Ventilationsanlæg 
 • Varmeanlæg 
 • Belysning 
 • Forsyningsanlæg 
 • Klimaskærme 
 • Køleanlæg 
 • Proces- og trykluftanlæg 
 • Standbyforbrug 
 • Miljøgodkendelse
 • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
 • Entreprenørydelser og installation
 • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling

Husk:

 • Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 112 millioner kroner.
 • Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per anslået besparede kWh per år over tiltagets levetid.
 • Der gives ikke tilskud til energiproduktion som solceller og vindmøller. 

Den nye tilskudsordning

Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Baggrunden for bekendtgørelsen er en udmøntning af initiativer fra Energiaftalen. 

Læs hele bekendtgørelsen her

Vil du vide mere?

Vi er klar til at hjælpe med retningslinjerne for energitilskud samt ansøgning om tilskud.