<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Energirådgivning Til Virksomheder

Energitilskud 

Få tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i din virksomhed.

Søg det nye energitilskud
– inden 3. oktober 2023

Det er ved at være sidste chance for at søge tilskud gennem Erhvervspuljen til din virksomheds energiforbedringer. Fristen hedder 3. oktober, og først i løbet af 2024 forventer vi, at det igen bliver muligt at søge om tilskud.

Puljen på i alt 400.000.000 kroner har været åben siden 1. november 2022, men lukker altså i starten af oktober.

Forud for ansøgningen om energitilskud til Energistyrelsen, skal din virksomhed både have overblik over det nuværende energiforbrug og en plan for virksomhedens samlede energiindsats.

Vores energirådgivere har mange års erfaring med at skabe det nødvendige overblik og kan desuden bidrage med at søge om tilskudsmidler.

Skal vi afdække din virksomheds potentiale for besparelse ved energiforbedringer?

Book en energiscreening

Energibesparelse Mand På Gaffeltruck 2020

Erhvervspuljen til energiforbedringer

Puljen er målrettet:

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi - hvis der konverteres væk fra naturgas er tilskuddet 25% højere.
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el.
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer.

Øget energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion er et vigtigt element i den grønne omstilling. Ved at konvertere væk fra anvendelsen af fossil energi og energieffektivisere de processer, som ikke kan omstilles til grøn energi, kan erhvervslivets klimabelastning mindskes.

Vær opmærksom på, at der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet igangsættes.

Erhvervspuljen til energiforbedringer

Puljen er målrettet:

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi - hvis der konverteres væk fra naturgas er tilskuddet 25% højere.
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el.
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer.

Øget energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion er et vigtigt element i den grønne omstilling. Ved at konvertere væk fra anvendelsen af fossil energi og energieffektivisere de processer, som ikke kan omstilles til grøn energi, kan erhvervslivets klimabelastning mindskes.

Vær opmærksom på, at der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet igangsættes.

Der gives blandt andet tilskud til:

 • Ventilationsanlæg 
 • Varmeanlæg 
 • Belysning 
 • Forsyningsanlæg 
 • Klimaskærme 
 • Køleanlæg 
 • Proces- og trykluftanlæg 
 • Standbyforbrug 
 • Miljøgodkendelse
 • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
 • Entreprenørydelser og installation
 • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling

Dette skal du huske inden du ansøger om energitilskud:

 • Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 112 millioner kroner.
 • Der kan ydes et tilskud på 10 øre per anslået besparede kWh per år, eller 500 kr. per sparet ton CO2 over tiltagets levetid.
 • Der gives ikke tilskud til energiproduktion som solceller og vindmøller. 

Den nye tilskudsordning til energiforbedringer til erhverv.

Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Baggrunden for bekendtgørelsen er en udmøntning af initiativer fra Energiaftalen. 

Læs hele bekendtgørelsen her

Vil du vide mere om energitilskud til erhverv?

Vi er klar til at hjælpe med retningslinjerne for energitilskud samt ansøgning om tilskud til energiforbedringer.