<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Fondsmodtagere 2024 - Udviklingsfond

Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Biologisk Institut, Syddansk Universitet modtager 238.800 kroner til at udvikle forbedrede metoder til natur- og miljøkortlægning hovedsageligt i forbindelse med naturgenopretning udført i eksisterende projekter med afsæt på SDU. Fokusområderne i de fynske havområder og opland har stor bevågenhed, og der er stor interesse i at forbedre havområdernes ringe miljøtilstand.