<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

SDU Software Engineering, der modtager 297.660 kr. til et projekt, der skal etablere edge-cloud-systemer for at reducere energiforbruget i robotsystemer og skabe en afvejning mellem energieffektivitet og andre krav til robotten, f.eks. ydeevne. Projektet vil realisere et cloud-kontinuum, der giver mulighed for intelligent energibevidst ressourcestyring i robotteknologiske miljøer.