<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

SDU Electrical Engineering modtager 358.000 kroner til indkøb af en undervisningsstand, der kan modellere elforsyningen fra produktion til forbruger. Dette vil understøtte ingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologis ønske om at uddanne ingeniører, der både har kompetencer indenfor den almene/traditionelle elforsyning og indenfor en moderne elforsyning med en høj grad af integration af vedvarende energikilder.