<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Skallebølle Beboerforening modtager 45.000 kr. til at få renoveret eller udskiftet en bro over mosen i Skallebølle.

Vi i Ensomhedscharter Odense er meget glade for at modtage fondsmidler fra Energi Fyns Almene Fond til det store fællesspisningsarrangement "Odense Spiser Sammen", som finder sted torsdag den 25. april på Odense Rådhus. Formålet med fællesspisningen er at nedbryde tabuet om ensomhed og sætte fokus på alle de gode fællesskaber, der findes i Odense. Det er helt naturligt for os mennesker, at vi føler os ensomme i perioder, men ensomheden skal ikke udvikle sig til en kronisk tilstand, for det går hårdt ud over vores livskvalitet og kan være skadeligt for både det fysiske og psykiske helbred. Derfor er det vigtigt, at vi formidler til odenseanerne, hvor de kan finde meningsfulde fællesskaber, hvis de savner samvær med andre. Hvis vi alle er opmærksomme på udfordringen og hinanden, kan vi sammen mindske ensomheden og øge trivslen til glæde for os alle.

Karin Hauberg Rasmussen, frivillighedskonsulent Odense Kommune