<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Bjørnø Beboerforening modtager 17.000 kroner til at nedbringe mængden af grønt affald, der transporteres væk fra Bjørnø via båd til en genbrugsstation på fastlandet. Dette kan ske ved at opstille kompostbeholdere, der kan benyttes af alle, både beboere og turister. Beholderne omdanner affaldet til kompost, der kan genbruges på øen.