Davinde By og Kultur modtager 34.750 kroner til omdannelse af en gammel sportsplads til aktivitetsplads. Man ønsker at etablere en fælled med bakker, vilde blomster og frugttræer.