<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Davinde By og Kultur modtager 34.750 kroner til omdannelse af en gammel sportsplads til aktivitetsplads. Man ønsker at etablere en fælled med bakker, vilde blomster og frugttræer.