Vores repræsentantskab
Navigation Søgning

Repræsentantskab

Energi Fyn er et andelsselskab, ejet af 205.000 andelshavere, som er bosiddende indenfor Energi Fyns forsyningsområde. Alle, der er tilsluttet vores elnet og har en elmåler fra Energi Fyn, er andelshaver og dermed ejer af Energi Fyn.

Vores andelshavere vælger hvert 4. år medlemmer til Energi Fyns repræsentantskab, som er Energi Fyns øverste myndighed. Repræsentantskabet tager de overordnede beslutninger i Energi Fyn, blandt andet vælger de medlemmerne til Energi Fyns bestyrelse. De nuværende repræsentantskabsmedlemmer har siddet på posten siden januar 2019.

Repræsentantskabet er som øverste myndighed med til at sætte retningen for Energi Fyns udvikling og fremtid - på vegne af alle andelshavere. De vælger også medlemmerne til Energi Fyns bestyrelse. Du kan med andre ord være med til at gøre din indflydelse gældende - og være med til at sikre, at vi fortsat holder fokus på at skabe værdi for vores fynske andelshavere og for Fyn - ved at være medlem af Energi Fyns repræsentantskab.

Som repræsentant for vore andelshavere har man således en særlig rolle at spille - i forhold til at få indflydelse og ved at kunne give sin mening og overbevisning til kende. Alt sammen til glæde og gavn for udviklingen af Energi Fyn. 

Valgforløb

Vores 205.000 andelshaverne vælger hvert 4. år et repræsentantskab. Det betyder, at du som andelshaver i Energi Fyn har direkte indflydelse - både ved at opstille som kandidat og ved at afgive din stemme på den kandidat, du synes, skal være en del af vores repræsentantskab.

Næste gang, Energi Fyn holder repræsentantskabsvalg, er i efteråret 2022. De repræsentanter, der vælges i efteråret 2022, indtræder i repræsentantskabet pr. januar 2023 og sidder de følgende 4 år.

Vores repræsentanter

Energi Fyns repræsentantskab består af 90 repræsentantskabsmedlemmer valgt af og blandt vores 205.000 andelshavere.

Repræsentanterne er opdelt efter, hvilket valgområde de er valgt i.

Repræsentantskabet mødes to gange om året. Til et ordinært repræsentantskabsmøde i april og til et orienteringsmøde i november. På det ordinære repræsentantskabsmøde behandler og godkender repræsentantskabet blandt andet koncernens årsrapport, mens man hvert andet år også afvikler valg til bestyrelsen. På orienteringsmødet får repræsentantskabet et indblik i "årets gang" i Energi Fyn-koncernen, og man behandler forskellige aktuelle temaer - enten i regi af Energi Fyn eller på brancheplan.

Vedtægter

Her kan du læse Energi Fyns vedtægter og finde information om, hvordan repræsentantskabet arbejder, hvordan der holdes valg mm.

Se vedtægter for Energi Fyn a.m.b.a. her.