Tilbage til Valgområde 5

Elsa Knudsen

5800 Nyborg
Elsa Knudsen

Jeg er 66 år, deltidsansat socialrådgiver i fagbevægelsen og censor ved socialrådgiver-uddannelsen.
Samfundsudvikling har altid haft min interesse og miljø- og energiområdet især. Hvordan sikrer vi bedst vores fremtidige energibehov ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv samtidigt med, at klimabelastningen reduceres?
Tidligere har jeg været aktiv i kommunalpolitik (byråd), senior- og udsatteråd samt i flere bestyrelser og deltaget i frivilligt socialt arbejde.
Som andelshaver og medejer vil et valg til repræsentantskabet give mig mulighed for at få medindflydelse på EnergiFyns udvikling.