<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Valgområde 5

Elsa Knudsen

5800 Nyborg
Elsa Knudsen

Repræsentantskabet er Energi Fyns øverste myndighed. Her er mulighed for at få indflydelse på udviklingen igennem vidensdeling, spændende oplæg og diskussioner på de halvårlige møder. 93 medlemmer skal vælges i år blandt de ca. 215.000 andelshavere.

Jeg - en 70 årig pensioneret socialrådgiver, medlem af Seniorrådet i Nyborg Kommune og aktivist i Faglige Seniorer Nyborg - genopstiller gerne: dels af interesse for og støtte til det forbrugerejede energiselskab og dels for at få indflydelse på løsningen af opgaverne ifm. den grønne omstilling og øvrige energi- og klimaudfordringer.