Tilbage til Valgområde 5

Bjarne Ivan Hansen

5853 Ørbæk
Bjarne Ivan Hansen

Som revisor har jeg arbejdet med rådgivning indenfor skat og økonomi samt udført revisionsopgaver. Som medlem af Energi Fyns bestyrelse siden 2008, næstformand siden 2012 har jeg fået et solidt indblik i og erfaring med energisektoren.
Jeg vil arbejde for, at Energi Fyn fortsat kendes for lave priser, høj forsyningssikkerhed, god kundeservice samt aktiv medvirken i den grønne omstilling . Jeg tilslutter mig en stram økonomisk styring, der sikrer et Energi Fyn, der er ejet af fynboer, og som har kapitalberedskab til at imødekomme nødvendige investeringer samt muligheder for konsolideringer.