<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Tilbage til Valgområde 4

Mikkel Juul Larsen

5230 Odense M
Mikkel Juul Larsen

Jeg er 40 år og civilingeniør og ph.d. i miljø- og energieffektive teknologier fra SDU. I mit arbejde som forskningsingeniør i den fynske brændselscellevirksomhed IRD er jeg med til at udvikle og fremme den miljøvenlige og effektive brintenergiteknologi.

Jeg mener, at der for alvor skal fart på den grønne omstilling af energisystemet via både modne og nyskabende løsninger. Vi skal på Fyn turde gå foran og vise den bæredygtige vej, som giver os renere lokalmiljø, bedre sundhed og forsyningssikkerhed – og som gør os til et godt eksempel, så vi også kan profitere af eksport af teknologi og viden.