Tilbage til Valgområde 4

Mikkel Juul Larsen

5230 Odense M
Mikkel Juul Larsen

Jeg er 36 år og civilingeniør og ph.d. i miljø- og energieffektive teknologier fra SDU. I mit arbejde som forskningsingeniør ved en privat fynsk virksomhed, der laver brændselsceller, er jeg med til at udvikle og fremme miljøvenlig og effektiv energiteknologi. Jeg mener, at der skal fart på den grønne omstilling af energisystemet via mere grøn teknologi og nytænkning. Vi skal på Fyn turde gå foran og vise den bæredygtige vej, så vi bliver et godt eksempel – og så vi kan profitere af gevinster som arbejdspladser, eksport af teknologiske løsninger og viden, bedre sundhed og et renere lokalmiljø.