<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvilken adresse sendes min regning til?

Din regning sendes som udgangspunkt til din folkeregisteradresse. Ønsker du regningen sendt til en anden adresse, skal du meddele os dette.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse, får vi besked om dette fra CPR-registeret. Vi modtager dog ikke besked om eventuel navne- eller adresseændring. Derfor skal du huske at melde eventuelle ændringer af navn og adresse direkte til os.

Kontakt os