Hvilke gebyrer og afgifter opkræver Energi Fyn?

Gebyrer

I prislisten nedenfor finder du en oversigt over vores gebyrer gældende fra 1. januar 2021.

I de tilfælde hvor prisen er afhængig af dit netselskabs pris, kan du finde denne på det pågældende selskabs hjemmeside. 

Gebyrer:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Flytteopgørelse

Kr. 68,-

Kr.  85,-

Genfremsendelse af regning

Kr. 40,-

Kr. 50,-

Betalingsgebyrer

 

 

Betalingsgebyr for brug af Betalingsservice - BS (Momsfri)

Kr. 5,82

Regning via e-mail og E-Boks

Kr. 0,-

Kr. 0,-

Betalingsgebyr for regning med Post Nord

Kr. 30,-

Kr. 37,50

Rykkerskrivelser:

 

 

Betalingspåmindelse

Kr. 100,-

*

Inkassoskrivelse

Kr. 100,-

*

Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse

Kr. 100,-

*

Meddelelse om ophør af elaftale 

Kr. 100,-

*

Betalingsaftale:

 

 

Oprettelse af betalingsaftale/frivilligt forlig

Kr. 260,-

*

Indgåelse af aftale om henstand

Kr. 260,-

*

Lukning og åbning af installation

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Besøg med henblik på afbrydelse - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent afbrydelse inden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent afbrydelse uden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fogedforretning, udkørende

Ja

Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed (efter regning)

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Adm. gebyr ved manglende indsendelse af selvaflæsningskort

Ja

Kr. 0,-

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

Ja

Kr. 0,-

Skønnet aflæsning

Ja

Kr. 0,-

Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse)

kr. 200,00

Kr. 250,-

Målergebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Ja

Kr. 0,-

Målerundersøgelse på stedet

Ja

Kr. 0,-

Nedtagning af måler

Ja

Kr. 0,-

Genopsætning af nedtaget måler

Ja

Kr. 0,-

Diverse gebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Gebyr for forgæves kørsel

Ja

Kr. 0,-

* Jf. Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004 273TSS er dette fritaget for moms.

Netpriser 

Energi Fyn Handel A/S fakturerer dit netselskabs pris for nettariffer og abonnementer direkte videre til dig.

Du kan se dit netselskabs priser på selskabets hjemmeside. Er du privatkunde, skal du anvende de priser, der er gældende for kundetype C (skabelonafregnet og flexafregnet).

Andre tariffer

På vegne af staten og Energinet opkræver Energi Fyn Handel A/S en række tariffer og afgifter, der er uafhængige af dit netselskab. Vi henviser til Energinets hjemmeside for detaljeret information om Energinets afgifter og særlige forhold for erhvervskunder.  

 

Energinet Øre/kWh ekskl. moms  Øre/kWh inkl. moms 

Transportbetaling

4,90

6,13

Systembetaling:

6,10 7,63

Balancetarif for forbrug

0,187 0,234

PSO

0,00 0,00

Staten

Øre/kWh ekskl. moms

Øre/kWh inkl. moms

Elafgift**

90 112,50

**Kunder med helårsbolig registreret med elvarme/varmepumpe kan få en reduktion af elafgiften på 92,75 øre inkl. moms på den del af forbruget, der er større end 4.000 kWh.