<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvilke gebyrer og afgifter opkræver Energi Fyn?

Gebyrer

I prislisten nedenfor finder du en oversigt over vores gebyrer gældende fra 1. juni 2023.

I de tilfælde hvor prisen er afhængig af dit netselskabs pris, kan du finde denne på det pågældende selskabs hjemmeside. 

 

Gebyrer:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Flytteopgørelse

Kr. 68,-

Kr. 85,-

Genfremsendelse af regning

Kr. 40,-

Kr. 50,-

Gebyr for oprettelse af indefrysningsordning

Kr. 100,- (momsfrit)

 

Gebyr for administration af indefrysningsordning pr. år

Kr. 60,- (momsfrit)

 

Betalingsgebyrer

 

 

Betalingsgebyr for brug af Betalingsservice - BS 

 

Kr. 7,79

Administrationsgebyr automatisk betaling MobilePay  

Kr. 4,06

Regning via e-mail og E-Boks

Kr. 0,-

Kr. 0,-

Betalingsgebyr for regning med Post Nord frem til 31. december 2023

Kr. 35,-

Kr. 43,75

Betalingsgebyr for regning med Post Nord pr. 1. januar 2024

Kr. 40,-

Kr. 50,-

Rykkerskrivelser:

 

 

Betalingspåmindelse

Kr. 100,-

*

Inkassoskrivelse

Kr. 100,-

*

Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse

Kr. 100,-

*

Meddelelse om ophør af elaftale 

Kr. 100,-

*

Betalingsaftale:

 

 

Oprettelse af betalingsaftale/frivilligt forlig

Kr. 100,-

*

Indgåelse af aftale om henstand

Kr. 100,-

*

Lukning og åbning af installation

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Besøg med henblik på afbrydelse - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent afbrydelse inden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent afbrydelse uden for normal åbningstid - momsfri

Ja

Kr. 0,-

Genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning inden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fjernbetjent genåbning uden for normal åbningstid

Ja

Kr. 0,-

Fogedforretning, udkørende

Ja

Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed (efter regning)

Ladeløsning gebyrer

Ekskl. moms

Inkl. moms

Forgæves kørsel til bekræftet besøg

Kr. 2000,-

Kr. 2500,-

Forhindret adgang til ladeboks ved besøg

Kr. 2000,-

Kr. 2500,-

Uberettiget anmodning om fejlretning

Kr. 2000,-

Kr. 2500,-

Nedtagning

Kr. 2000,-

Kr. 2500,-

Flytning til installation klargjort til ladeboks

Kr. 2000,-

Kr. 2500,-

Flytning til installation, der skal klargøres til ladeboks

Kr. 3200,-

Kr. 4000,-

Varmepumpe gebyrer

Ekskl. moms

Inkl. moms

Forgæves kørsel til bekræftet besøg

Kr. 2000,-

2500,-

Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Adm. gebyr ved manglende indsendelse af selvaflæsningskort

Ja

Kr. 0,-

Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsning

Ja

Kr. 0,-

Skønnet aflæsning

Ja

Kr. 0,-

Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse)

kr. 200,-

Kr. 250,-

Målergebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter regning)

Ja

Kr. 0,-

Målerundersøgelse på stedet

Ja

Kr. 0,-

Nedtagning af måler

Ja

Kr. 0,-

Genopsætning af nedtaget måler

Ja

Kr. 0,-

Diverse gebyrer

Viderefakturering af gebyr fra el-netselskab

Vores tillæg inkl. moms

Gebyr for forgæves kørsel

Ja

Kr. 0,-

* Jf. Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004 273TSS er dette fritaget for moms.

Netpriser 

Energi Fyn Handel A/S fakturerer dit netselskabs pris for nettariffer og abonnementer direkte videre til dig.

Du kan se dit netselskabs priser på selskabets hjemmeside. Er du privatkunde, skal du anvende de priser, der er gældende for C-Kunder og C-time/flex.

Andre tariffer

På vegne af staten og Energinet opkræver Energi Fyn Handel A/S en række tariffer og afgifter, der er uafhængige af dit netselskab. Vi henviser til Energinets hjemmeside for detaljeret information om Energinets afgifter og særlige forhold for erhvervskunder.  

Ofte stillede spørgsmål