<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvad er en acontoregning?

En acontoregning dækker dit forventede forbrug i den periode, som regningen gælder for.

Aconto betyder, at du betaler noget, som senere skal følges op af enten en ekstrabetaling eller en tilbagebetaling.

Om du skal betale mere eller får penge tilbage afhænger af, om acontobetalingen har været for stor eller for lille i forhold til den endelige regning.

Din acontoregning dækker dit forventede forbrug i den periode, som regningen gælder for. Dit forventede forbrug fastsættes som udgangspunkt ud fra dit forbrug sidste år.

Flytter du ind på en ny adresse, vil vi anslå dit forventede forbrug ud fra boligtype med mere.

Har du en forventning om, at dit forbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os