Hvad er en acontoregning?

En acontoregning dækker dit forventede forbrug i den periode, som regningen gælder for.

Aconto betyder, at du betaler noget, som senere skal følges op af enten en ekstrabetaling eller en tilbagebetaling.

Om du skal betale mere eller får penge tilbage afhænger af, om acontobetalingen har været for stor eller for lille i forhold til den endelige regning.

Din acontoregning dækker dit forventede forbrug i den periode, som regningen gælder for.

Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere forbrug.

Dit netselskab fastsætter dit forventede elforbrug

Dit forventede elforbrug fastsættes af dit lokale netselskab. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå dit forventede forbrug.

Har du en forventning om, at dit forbrug ændrer sig væsentligt, kan du kontakte os. Vi vil på baggrund af din henvendelse kontakte dit lokale netselskab og anmode dem om, at dit forventede forbrug bliver ændret. 

Kundecenteret har lukket. Vi åbner førstkommende hverdag kl. 8.
Teknisk support Fiber Bredbånd - 10.00 til 16.00