<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvorfor svinger elprisen?

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot og NASDAQ OMX. El er således en børsvare på samme måde som korn, olie og stål. Råvaren er blot el.

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel

Det er på børsen, at elpriserne bliver fastlagt - ud fra udbud og efterspørgsel. Her udbyder blandt andet svenske, norske og danske producenter (for eksempel kraftværker og vindmøller) el fra forskellige energikilder. Det er også her, at leverandører som Energi Fyn køber strømmen til vores kunder.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Markedet kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Der er flere faktorer, som påvirker elpriserne i Danmark. Nogle af de væsentligste er:

Vindkraft

I Danmark produceres en stor del af strømmen af vindmøller. Ofte vil det derfor være sådan, at når det blæser meget, falder elprisen. Omvendt vil vindstille vejr få priserne til at stige.

Vandkraft

En stor del af den strøm, der produceres i Norge og Sverige, kommer fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og nordske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Er der overskud af vand, falder prisen på el. Et tørt år vil derimod få elpriserne til at stige.

Atomkraft

I Sverige produceres der strøm på vandkraftværker, men også på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, påvirker det elprisen opad. 

Forbrug og temperatur

Udbud og efterspørgsel på el påvirker elprisen, ligesom hård frost og sne ofte er ensbetydende med højere elpriser. Det er helt normalt med højere elpriser om vinteren.

Priser på olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter

Elprisen er afhængig af udviklingen af brændselspriserne på kul, men også olie, fragtrater og CO2-kvoter.

Andet - for eksempel verdensøkonomien

Nyheder om krig, terror og naturkatastrofer påvirker elprisen. 

Elprisen lige nu

Her kan du se spotprisen på el det kommende døgn. Prisen inklusiv moms, men uden betaling for transport og afgifter til staten: 

Henter priser
En dag frem
Henter Co2 data
Henter klimavenlig elproduktion
Bag om elprisen

Bag om elprisen

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Det er kun en mindre del af den samlede elpris, der udgør betalingen for den rene el. Resten er betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Bag om elprisen

Elprisen er sammensat af forskellige elementer. Det er kun en mindre del af den samlede elpris, der udgør betalingen for den rene el. Resten er betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen
Fast eller variabel pris

Variabel eller fast pris - hvad er forskellen?

Når du vælger elaftale skal du tage stilling til, om du ønsker en aftale med variabel pris eller fast pris.

Med en variabel pris udnytter du prisudsving på elmarkedet. Med en fast pris kender du derimod din pris hver måned.

Hvad er forskellen på variabel og fast pris på el?

Variabel eller fast pris - hvad er forskellen?

Når du vælger elaftale skal du tage stilling til, om du ønsker en aftale med variabel pris eller fast pris.

Med en variabel pris udnytter du prisudsving på elmarkedet. Med en fast pris kender du derimod din pris hver måned.

Hvad er forskellen på variabel og fast pris på el?

Find svar på dit spørgsmål

  • Hvordan er elprisen sammensat?
  • Hvad er prisen på el?
  • Hvordan kan jeg få en billigere elregning?
  • Hvad er nettariffer?
  • Hvad gør jeg, hvis mit elforbrug ændrer sig?