Hvad er tidsdifferentierede tariffer?

Tidsdifferentierede tariffer betyder, at den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig, varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug

Mange netselskaber har indført tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at den pris, som du betaler for at få strømmen transporteret frem til dig, ikke er den samme på alle døgnets 24 timer, men bliver opgjort på timebasis. 

Er du en almindelig husstand med et gennemsnitligt forbrug, vil du som udgangspunkt ikke mærke en forskel. Du kan derimod spare penge, hvis du flytter dit elforbrug væk fra perioden mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret (oktober til marts) til andre tidspunkter på døgnet.

Vi skal være bedre til at udnytte elnettet

Indførelsen af tidsdifferentierede tariffer sker på baggrund af en fælles beslutning i energibranchen og er blandt andet konsekvensen af et generelt stigende elforbrug i Danmark. 

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 er der en høj belastning på elnettet. Derfor er nettarifferne i det tidsrum højere. Derimod vil prisen være lavere på de øvrige tidspunkter af døgnet samt i sommerhalvåret.

Kundecenter Pige Med Telefon Og Computer 2020

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Få svar på dit spørgsmål

Skriv dit spørgsmål
Kundecenteret har lukket. Vi åbner førstkommende hverdag kl. 8.
Teknisk support Fiber Bredbånd - 10.00 til 16.00