Hvad er tidsdifferentierede tariffer?

Tidsdifferentierede tariffer betyder, at den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig, varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, du bruger strømmen, uanset hvilket elprodukt du har.

Du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug

Mange netselskaber har tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at den pris, som du betaler for at få strømmen transporteret frem til dig, ikke er den samme på alle døgnets 24 timer, men bliver opgjort på timebasis. 

Det betyder, at du kan spare penge, hvis du flytter dit elforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor tariffen er lav. Det gælder uanset, hvilket elprodukt du har.

Du betaler nettariffer, uanset hvilket elprodukt du har, og hvor du er kunde. Det er penge som vi (og andre elhandlere) opkræver på vegne af dit lokale netselskab og Energinet.

I vores app og ved at logge ind på Mit Energi Fyn kan du se nettarifferne i dit område. Du kan også finde dem på dit lokale netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab her

Vi skal være bedre til at udnytte elnettet

De tidsdifferentierede tariffer skal medvirke til, at vi flytter dele af vores forbrug væk fra til de tidspunkter, hvor der er flest, der bruger strøm, og elnettet derfor er mest belastet. 

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 er der en høj belastning på elnettet. Derfor er tarifferne i det tidsrum højere. Derimod vil prisen være lavere på de øvrige tidspunkter af døgnet samt i sommerhalvåret.

De høje elpriser betyder højere tariffer

På grund af de høje elpriser, som vi oplever i Danmark, er mange netselskaber nødt til at sætte deres tariffer op.

Tariffen dækker blandt andet netselskaberne omkostninger til nettab. Nettab er den mængde strøm, der går tabt, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler ud til din stikkontakt.

Netselskaberne skal købe den tabte el på elmarkedet på lige fod med alle andre forbrugere. Prisen netselskaberne betaler for nettab følger den generelle prisudvikling på elmarkedet, da netselskaberne har forbud mod prissikring. I kraft af deres nettab er netselskaberne nogle af landets største elforbrugere. Derfor påvirker de aktuelle elpriser netselskabernes omkostninger betragteligt.

Læs mere her 

Nye tariffer skal skubbe til vores fleksibilitet

Fra den 1. januar 2023 indføres tarifmodel 3.0. Det betyder, at flere netselskaber indfører tre tidsperioder med forskellige priser på tariffen.

Det skal motivere os til at tænke mere over vores forbrug og flytte det væk fra de tidspunkter, hvor der er høj belastning på elnettet.

Tariffen vil være lavest mellem kl. 24-06 og højest mellem kl. 17-21.

Den konkrete pris afhænger af, hvilket netselskab der leverer strømmen, der hvor du bor.

Du kan finde dit netselskab her

Kundecenter Pige Med Telefon Og Computer 2020

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Se hvordan prisen på el er sammensat

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Bliv klogere på elprisen

Få svar på dit spørgsmål

Skriv dit spørgsmål
Kundecenteret har åbent i dag - 08.00 til 15.30
Teknisk fibersupport har åbent i dag - 08.00 til 21.00