<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvornår får jeg en opgørelse over mit elforbrug?

Hvis du er acontoopkrævet, vil du sammen med din acontoregning modtage en opgørelse på dit elforbrug i den forgangne periode. Er du månedsafregnet, modtager du en regning på dit faktiske forbrug hver måned.

Har du valgt at modtage din regning hvert kvartal, vil du sammen med din regning modtage en opgørelse på dit forbrug fra det forrige kvartal.

Da både dit forbrug og prisen per kWh ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme.

Modtager du din regning hver måned, vil du modtage en regning på dit faktiske forbrug i midten af den efterfølgende måned. 

Hvis du er registreret med solceller gruppe 6 eller elvarme - vil du kvartalsvis modtage en acontoregning. Din årsopgørelse vil du modtage en gang om året, når dit forbrug er opgjort. Det sker typisk pr. 31. december.

Du skal være opmærksom på, at dit forbrug ikke nødvendigvis bliver opgjort den sidste dag i perioden. Dit netselskab kan opgøre dit forbrug op til 28 dage før og 28 dage efter den sidste dag i kvartalet.

Din acontoregning vil derfor løbe fra den dato, hvor dit forbrug reelt er opgjort.   

Er dit forbrug over 100.000 kWh årligt, vil det blive afregnet hver måned.

Forstå din regning

Forstå din regning

Synes du, det er vanskeligt at gennemskue, hvad posterne på din elregning dækker over?

Her kan du klogere på din elregning og se, hvad du egentlig betaler for.

Se en beskrivelse af posterne på din elregning

Forstå din regning

Synes du, det er vanskeligt at gennemskue, hvad posterne på din elregning dækker over?

Her kan du klogere på din elregning og se, hvad du egentlig betaler for.

Se en beskrivelse af posterne på din elregning
Find din elregning på Mit Energi Fyn

Find din seneste regning

I vores app og på Mit Energi Fyn kan du se dine regninger og følge dit forbrug.

Log på Mit Energi Fyn

Find din seneste regning

I vores app og på Mit Energi Fyn kan du se dine regninger og følge dit forbrug.

Log på Mit Energi Fyn

Ofte stillede spørgsmål

  • Kan jeg få min elregning hver måned?
  • Hvordan fastsætter I mit forventede forbrug?
  • Hvordan forstår jeg min elregning?
  • Hvad gør jeg, hvis mit elforbrug ændrer sig?
  • Hvor kan jeg se mit elforbrug?