Hvornår får jeg en opgørelse over mit elforbrug?

Hvis du har en fjernaflæst elmåler, vil du sammen med din regning modtage en opgørelse på dit elforbrug for den forgangne periode.

Har du valgt at modtage din regning hvert kvartal, vil du sammen med din regning modtage en opgørelse på dit forbrug fra det forrige kvartal.

Da både dit forbrug og prisen per kWh ændrer sig fra kvartal til kvartal, er beløbet aldrig det samme.

Hvis din elmåler ikke er fjernaflæst - eller du er registreret med solceller gruppe 6 eller elvarme - vil du kvartalsvis modtage en acontoregning. Din årsopgørelse vil du modtage en gang om året, når dit lokale netselskab opgør dit forbrug. Det sker typisk pr. 31. december.

Du skal være opmærksom på, at dit forbrug ikke nødvendigvis bliver opgjort den sidste dag i perioden. Dit netselskab kan opgøre dit forbrug op til 28 dage før og 28 dage efter den sidste dag i kvartalet.

Din acontoregning vil derfor løbe fra den dato, hvor dit forbrug reelt er opgjort.   

Er dit forbrug over 100.000 kWh årligt, vil det blive afregnet hver måned.

Forstå din regning

Forstå din regning

Synes du, det er vanskeligt at gennemskue, hvad posterne på din elregning dækker over?

Her kan du klogere på din elregning og se, hvad du egentlig betaler for.

Se en beskrivelse af posterne på din elregning

Forstå din regning

Synes du, det er vanskeligt at gennemskue, hvad posterne på din elregning dækker over?

Her kan du klogere på din elregning og se, hvad du egentlig betaler for.

Se en beskrivelse af posterne på din elregning
Find din elregning på Mit Energi Fyn

Find din seneste regning

På Mit Energi Fyn kan du se dine regninger og følge dit forbrug.

 

Log på Mit Energi Fyn

Find din seneste regning

På Mit Energi Fyn kan du se dine regninger og følge dit forbrug.

 

Log på Mit Energi Fyn
Kundecenteret har lukket. Vi åbner førstkommende hverdag kl. 8.
Teknisk support Fiber Bredbånd - 10.00 til 16.00