Naturgas_Landskab 1600X900px

Naturgas udfases som opvarmningsform

Danmarks mål om være CO2-neutral senest i 2050 betyder, at naturgassen skal udfases, og de mange gaskedler skal erstattes af en fossilfri opvarmningsform.

Udfasning af naturgas

Den danske regering har som mål, at landet i 2030 har reduceret CO2-udledningen med 700.000 tons samt at Danmark i 2050 er helt CO2-neutralt.

Det kræver en særskilt indsats på varmeområdet, og i den seneste klimaaftale dedikerede regeringen og partierne bag denne derfor 2.3 mia. kr. til udfasning af olie- og gasfyr samt udrulning af fjernvarme og varmepumper.

Sådan udfases naturgas som opvarmningsform

Selvom naturgas regnes for det reneste fossile brændstof, belaster det stadig miljøet. At udskifte de fossile varmekilder med enten fjernvarme eller et varmepumpeanlæg er desuden et af de vigtigste elementer i den grønne omstilling, fordi det gør en stor forskel for klimaet allerede på kort sigt.

Folketinget har derfor vedtaget en række tiltag, som skal gøre det mere attraktivt og knapt så dyrt at udskifte sit gasfyr med en grønnere varmekilde.

Tiltagene der skal bakke op om udfasning af naturgas er blandt andet:

Forbedret mulighed for Energitilskud

Bygningspuljen – der giver boligejere mulighed for at få op til 42.000 kroner i tilskud til energibesparende tiltag – øges. Dermed kan mange flere få tilskud til en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

Læs mere om tilskud til varmepumper her

Udbygning af fjernvarmenettet

Der er afsat midler til at udbygge fjernvarmenettet, så flere husstande får mulighed for at tilkoble sig dette som alternativ til deres nuværende gasfyr. Dermed vil der i sig selv ske en gradvis udfasning af naturgas, eftersom det lovgivningsmæssigt ikke er tilladt at installere nye gasfyr i boliger, som befinder sig i et område, der er udlagt til fjernvarme.

Du kan på dette link se, om der er fjernvarme på vej, hvor du bor. Er der det, må du gerne installere en varmepumpe. Du kan dog ikke få energitilskud, men har i stedet mulighed for at anvende håndværkerfradraget.

Øgede afgifter på fossile brændstoffer

Ved at indføre øgede afgifter på blandt andet naturgas bliver det mere attraktivt for boligejerne at overgå til grøn energi og på den måde medvirke til udfasningen. Det gør det, fordi et skift fra gasfyr til varmepumpe således vil give endnu større besparelser på varmeregningen.

Du kan med fordel prøve vores Varmepumpeberegner, og se hvor meget ud kan spare.

Gå til Varmepumpeberegner

Fortsat mulighed for reduktion i elafgiften

På de første 4.000 kWh af det årlige elforbrug betales der fuld elafgiftssats på 112,50 øre/kWh inkl. moms. Med reduktion i elafgiften vil alt elforbrug i boligen, der overstiger 4.000 kWh årligt, kun koste 1,00 øre i elafgift inkl. moms.

Et typisk årligt elforbrug til en varmepumpe alene ligger typisk mellem 4.000 og 8.000 kWh, afhængigt af varmepumpetype samt boligens størrelse og øvrige forhold.

Læs mere om reduktion i elafgiften

Tilskud til afkobling af gasfyr

Med den nye afkoblingsordning gives der tilskud til afkobling af boligens gasfyr, så det bliver gratis at få afbrudt gasstikket. Det gør den kommende udfasning af naturgas mindre omkostningstung for boligejerne.

Læs mere hos Evida.dk.

Hvornår udfases naturgas?

Der er i dag omkring 380.000 gasfyr i Danmark, og med de ovenstående tiltag forventes det, at halvdelen af disse vil være udskiftet i 2030. Der er imidlertid ikke fastsat nogen dato for hvornår naturgas udfases endeligt, men det overordnede mål er en netto-nul-udledning af klimagasser senest i 2050.

Har du et gasfyr er der dog masser af gode grunde til at udskifte det med enten en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg allerede nu. Med en varmepumpe får du nemlig meget billigere varme, end du gør med naturgas. Faktisk kan du spare op til 60 procent.

Beregn netop din besparelse med vores Varmepumpeberegner.

Ny varmepumpe - kontakt os

Gratis rådgivning

Hvis du overvejer at udskifte gasfyret med en varmepumpe, kan vi tilbyde dig et gratis og helt uforpligtende rådgivningsmøde. Her gennemgår vi sammen din bolig og dens muligheder i forhold til et varmepumpeanlæg.

Vi hjælper dig også med:

  • Beregning af dine fremtidige varmeudgifter.
  • Ansøgning om tilskud, så din varmepumpe bliver billigere.
  • Finansiering af din varmepumpe, så du kan dele dine udgifter op i mange små bidder.
  • Valg af optimal placering af varmepumpen.
  • Installation samt service- og garantiordning.

Vil du høre mere? Så book et uforpligtende møde på telefon 63 17 32 20, på mail [email protected] eller udfyld formularen her.

Gratis rådgivning

Hvis du overvejer at udskifte gasfyret med en varmepumpe, kan vi tilbyde dig et gratis og helt uforpligtende rådgivningsmøde. Her gennemgår vi sammen din bolig og dens muligheder i forhold til et varmepumpeanlæg.

Vi hjælper dig også med:

  • Beregning af dine fremtidige varmeudgifter.
  • Ansøgning om tilskud, så din varmepumpe bliver billigere.
  • Finansiering af din varmepumpe, så du kan dele dine udgifter op i mange små bidder.
  • Valg af optimal placering af varmepumpen.
  • Installation samt service- og garantiordning.

Vil du høre mere? Så book et uforpligtende møde på telefon 63 17 32 20, på mail [email protected] eller udfyld formularen her.

Værd at vide om naturgas

Klik eller swipe dig frem
Kundecenteret har lukket. Vi åbner førstkommende hverdag kl. 8.
Vi har lukket for teknisk support

Få svar på dine spørgsmål