<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Guide Hold Øje Med Dit Gasfyr Skal Der Påfyldes Vand

Tjek vandtryk og fyld vand på dit gasfyr

Du bør tjekke vandtrykket på dit gasfyr med jævne mellemrum og påfylde vand, hvis trykket er for lavt. Se hvordan her.

Hold dit gasfyr i topform

Det er vigtigt, at dit gasfyr fungerer optimalt, så du kan udnytte din naturgas bedst muligt. Det sørger du blandt andet for, ved at fyret får et autoriseret eftersyn i overensstemmelse med det interval, der er angivet i netop dit gasfyrs manual. Typisk skal dit gasfyr have et eftersyn hvert 2. år.

Få en serviceaftale ved Energi Fyn

Tjek vandtrykket på dit gasfyr

Det er også vigtigt, at du af og til tjekker, om gasfyrets vandtryk er korrekt – og at du justerer trykket ved at fylde vand på fyret, hvis det er for lavt.

For lavt vandtryk på et gasfyr kan nemlig medføre, at der ikke kommer tilstrækkeligt med vand ud i hjemmets radiatorer. Det vil betyde, at du får sværere ved at opvarme din bolig.

Sådan tjekker du vandtrykket 

I manualen til dit gasfyr er det angivet, hvor højt vandtrykket bør være. De fleste gasfyr skal have et vandtryk på omkring 1,5 bar.

Du tjekker gasfyrets nuværende vandtryk ved at kigge på fyrets manometer. Er vandtrykket under 1, skal du fylde vand på dit gasfyr. Ellers behøver du ikke foretage dig noget.

Som udgangspunkt passer de fleste nyere gasfyr sig selv og påfyldning af vand vil som regel kunne begrænses til de eftersyn, der alligevel foretages af en servicetekniker. Du kan dog gøre det til en vane at kaste et blik på vandtrykket en gang i kvartalet.

Sådan fylder du vand på dit gasfyr

De fleste nyere gasfyr er installeret med direkte forbindelse til en vandforsyning. Det foregår via en hane på væggen samt en slange der løber direkte til gasfyret, som også har sin egen hane eller ventil.

Er dit gasfyr af denne type, fylder du vand på fyret på følgende måde:

 1. Sluk for fyret.
 2. Åbn for den hane eller ventil, der sidder på selve fyret ved at dreje på den.
 3. Åbn for den hane, der sidder på væggen.
 4. Lad vandet løbe ind i gasfyrets system, mens du holder øje med manometeret.
 5. Luk for hanen, når vandtrykket når 1,5 bar.
 6. Luk derefter for hanen eller ventilen på selve fyret.
 7. Tjek at vandtrykket forbliver på det nye niveau efter vandet er frakoblet.
 8. Tænd for fyret igen.

Nogle gasfyr har i stedet en studs med en hane, hvor du selv skal tilkoble en vandslange, inden du kan fylde vand på fyret. Er det tilfældet, kan du følge denne guide:

 1. Sluk for fyret.
 2. Montér vandslangen på fyrets studs og spænd den fast.
 3. Åbn for selve fyrets hane eller ventil og lad vandet løbe ind i gasfyrets system, mens du holder øje med manometeret.
 4. Luk fyrets hane eller ventil, når vandtrykket når 1,5 bar.
 5. Luk for vandslangens hane.
 6. Tjek at vandtrykket forbliver på det nye niveau efter vandet er frakoblet.
 7. Afmontér vandslangen.
 8. Tænd for fyret igen.

Fyld vand på dit gasfyr 1-2 gange om året

Det bør være nok at fylde vand på 1-2 gange om året og i mange tilfælde er påfyldning af vand mellem teknikerbesøgene slet ikke nødvendigt.

Er der behov for at påfylde vand mere end 2 gange om året, kan det være et tegn på, at der er noget galt med dit gasfyr og du bør derfor tilkalde en tekniker.

Har du en udvidet serviceaftale er der 2 frie udkald mellem hvert planlagte serviceeftersyn med i prisen. Du ringer derfor blot til vores hotline, så sender vi en servicetekniker uden beregning ud, som kan undersøge dit gasfyr for defekter.

Læs mere om vores udvidede serviceaftale

Udluft hjemmets radiatorer efterfølgende

Når du har fyldt vand på dit gasfyr, kan du yderligere sikre dig, at varmen fra fyret udnyttes optimalt ved at lukke luft ud af hjemmets radiatorer. Når luften fjernes, kan radiatorerne nemlig fyldes helt med vand og således varme mere effektivt.

Du udlufter hver enkelt radiator ved at holde en klud under udluftningsskruen og dreje let på denne. Når der kommer vand ud, er det fordi al luft har forladt systemet.

Derefter drejer du udluftningsskruen tilbage i den oprindelige position – og gentager processen på boligens øvrige radiatorer.

Når du er helt færdig, er det en god idé at tjekke fyrets vandtryk endnu engang. Har der været meget luft i systemet, kan det nemlig være nødvendigt at efterpåfylde mere vand.

Kundecenter Termostat Og Hånd 2020

Indstil din radiator korrekt

Når du indstiller dine radiatorer og termostater korrekt, får du først og fremmest en mere stabil rumtemperatur og et mere behageligt indeklima. Desuden sparer du penge på din varmeregning.

Se hvordan du indstiller din radiator korrekt

Indstil din radiator korrekt

Når du indstiller dine radiatorer og termostater korrekt, får du først og fremmest en mere stabil rumtemperatur og et mere behageligt indeklima. Desuden sparer du penge på din varmeregning.

Se hvordan du indstiller din radiator korrekt
Børnlegerpågulv

Hold dit gasfyr i topform med en serviceaftale

Med en serviceaftale er du sikker på, at dit gasfyr fungerer optimalt. Du undgår også driftsstop og et unødvendigt overforbrug af gas. 

Hold dit gasfyr i topform med en serviceaftale

Med en serviceaftale er du sikker på, at dit gasfyr fungerer optimalt. Du undgår også driftsstop og et unødvendigt overforbrug af gas.