Naturgas

Flexgas
- gas til variabel pris

  1. Prisen følger markedet
  2. Prisen reguleres månedligt
  3. Ingen binding

Din pris følger markedet

FlexGas er et gasprodukt, hvor prisen følger markedet. Prisen varierer måned for måned. Når prisen på gasbørsen er lav falder din pris og hvis prisen er høj stiger din pris tilsvarende.

Den viste pris på produktet er sidste måneds gennemsnitspris.

Som ved Energi Fyns øvrige gasprodukter er der ingen binding på FlexGas.

Bestil