<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Fiber Bil Og Telt Hasmark Starnd 2019

Undersøgelse

Den lokale opbakning betyder alt, når der skal udrulles fibernet.
Tidslinie 1600 Px2

Step 1

Alle nye projekter starter med en undersøgelsesfase, hvor Energi Fyn indsamler kontrakter i et på forhånd defineret område. Området er typisk kendetegnet ved at være en byzone inden for byskiltene eller et afgrænset landområde.

Alle husstande inden for området har som udgangspunkt mulighed for at få fibernet. Er der interesse for fibernet i et område, vil en af vores salgskonsulenter i samarbejde med lokale ildsjæle undersøge, om tilslutningen er stor nok. For at vi kan etablere fibernet i et område kræver det nemlig, at der er tilslutning fra minimum halvdelen af husstandene.

I undersøgelsesfasen er der informationsarrangementer i området, der kommer information ud pr. brev/e-mail, og vores salgskonsulent er i tæt kontakt med områdets beboere gennem de lokale ildsjæle. Undersøgelsesfasen varer typisk 2-4 måneder.

Den lokale opbakning i et område er altafgørende for, om et fiberprojekt kan gennemføres.

Fiber Carsten 2020

Informationsmøde

Husstandene i området indbydes til en aften, hvor Energi Fyns salgskonsulenter vil gennemgå de forskellige muligheder for fibernet, tidshorisonten for projektet, gravearbejdet og priserne samt de forskellige fibernetprodukter.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen eller til projektet generelt. I undersøgelsesfasen er det vigtigt for os at nå ud til så mange husstande som muligt, fordi vi skal have en tilmeldingsprocent på 50 procent, før projektet kan blive en realitet.

Gå videre til næste fase i udrulning af fiber

Informationsmøde

Husstandene i området indbydes til en aften, hvor Energi Fyns salgskonsulenter vil gennemgå de forskellige muligheder for fibernet, tidshorisonten for projektet, gravearbejdet og priserne samt de forskellige fibernetprodukter.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen eller til projektet generelt. I undersøgelsesfasen er det vigtigt for os at nå ud til så mange husstande som muligt, fordi vi skal have en tilmeldingsprocent på 50 procent, før projektet kan blive en realitet.

Gå videre til næste fase i udrulning af fiber