<iframe src="/scm.html?id=GTM-58DL2QS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>
Her finder du information vedr. reetablering af et område

Reetablering efter fiberetablering 

  Fibertilslutning

  Standard for reetablering

  I forbindelse med etablering af fibernet vil entreprenøren enten skyde eller grave fiberen ind til din bolig. I begge tilfælde bestræber vi os selvfølgelig på at reetablere området til samme standard som inden etablering. 

  Dalstrøger Under082

  Fortov/fliser

  Når vi etablerer i fortov, tages som udgangspunkt kun den ene række fliser op. Energi Fyn Bredbånd bærer kun ansvaret for reetablering af den række fliser, som vi har haft oppe i forbindelse med etableringen.

  Kommunale veje  

  Energi Fyn Bredbånd har en aftale med de enkelte kommuner om, at fliser, som er knækket inden etableringsstart, som udgangspunkt bliver erstattet af nye. De nye fliser vil ikke altid ligne de gamle helt i farven og overfladen.

  Kommunen godkender arbejdet ved færdigmelding.

  Private fællesveje

  Ved etablering på private fællesveje ligger udgiften for fliser, der er knækket inden etableringsstart, ved grundejerne. Hvis ikke der er lavet en aftale om erstatning af fliser i forbindelse med etableringen, vil Energi Fyn Bredbånd reetablere med de eksisterende materialer.

  Kommunen vil som udgangspunkt ikke skulle godkende reetableringen, men skulle denne være mangelfuld, er man velkommen til at kontakte Energi Fyn. 

  Fortov/fliser

  Når vi etablerer i fortov, tages som udgangspunkt kun den ene række fliser op. Energi Fyn Bredbånd bærer kun ansvaret for reetablering af den række fliser, som vi har haft oppe i forbindelse med etableringen.

  Kommunale veje  

  Energi Fyn Bredbånd har en aftale med de enkelte kommuner om, at fliser, som er knækket inden etableringsstart, som udgangspunkt bliver erstattet af nye. De nye fliser vil ikke altid ligne de gamle helt i farven og overfladen.

  Kommunen godkender arbejdet ved færdigmelding.

  Private fællesveje

  Ved etablering på private fællesveje ligger udgiften for fliser, der er knækket inden etableringsstart, ved grundejerne. Hvis ikke der er lavet en aftale om erstatning af fliser i forbindelse med etableringen, vil Energi Fyn Bredbånd reetablere med de eksisterende materialer.

  Kommunen vil som udgangspunkt ikke skulle godkende reetableringen, men skulle denne være mangelfuld, er man velkommen til at kontakte Energi Fyn. 

  Fiber Asfalt Reetablering

  Asfalt

  Når vi etablerer i asfalt, er det nødvendigt at reetablere af flere omgange.

  I forbindelse med etableringen, fyldes huller og render op med stabilgrus, og når vi er færdige med et større område, kommer asfaltmaskinen forbi. Belægningen vil dog ofte fremstå ufærdig, fordi det først giver mening at pålægge slidlag efter ca. 1 år.

  Det er forskelligt fra område til område, om det er Energi Fyn Bredbånd eller kommunen selv, der står for den endelige færdiggørelse af belægningen på de kommunale arealer. Reetableringen skal godkendes af kommunen ved færdigmelding fra Energi Fyn Bredbånd.

  Ligeledes laves der aftale om færdiggørelsen med grundejerne på private fællesveje.

  Asfalt

  Når vi etablerer i asfalt, er det nødvendigt at reetablere af flere omgange.

  I forbindelse med etableringen, fyldes huller og render op med stabilgrus, og når vi er færdige med et større område, kommer asfaltmaskinen forbi. Belægningen vil dog ofte fremstå ufærdig, fordi det først giver mening at pålægge slidlag efter ca. 1 år.

  Det er forskelligt fra område til område, om det er Energi Fyn Bredbånd eller kommunen selv, der står for den endelige færdiggørelse af belægningen på de kommunale arealer. Reetableringen skal godkendes af kommunen ved færdigmelding fra Energi Fyn Bredbånd.

  Ligeledes laves der aftale om færdiggørelsen med grundejerne på private fællesveje.

  Muld

  Muld

  Når muld indgår i reetablering af et område, pålægger vi muld i samme tykkelse som oprindeligt.

  Det betyder, at der ofte kan være en pukkel på mulden efter reetablering. Det vil synke med tiden og plane sig ud. 

  Muld

  Når muld indgår i reetablering af et område, pålægger vi muld i samme tykkelse som oprindeligt.

  Det betyder, at der ofte kan være en pukkel på mulden efter reetablering. Det vil synke med tiden og plane sig ud. 

  Vejrforhold

  Når vi reetablerer et område, ser området ikke altid færdigt ud med det samme. Både årstid og vejrforhold kan forsinke processen for reetablering.

  Årstid

  Skal din græsplæne eftersås, eller indgår påfyldning af muld i din reetablering, kan det være nødvendigt at vente på den rette årstid.

  Frost

  Når frosten sætter ind, begrænser det vores arbejde. Fliser vil for eksempel knække let. Derfor kan arbejdet nogle steder synes ufærdigt. Vi vender tilbage, så snart forholdene tillader det.

  Nedbør

  I perioder med meget nedbør er det vanskeligt at grave. Især i bløde belægningstyper som jord og græs, da det bliver én stor mudderpøl. Vi vender tilbage, så snart forholdene tillader det. 

  Fiber opgravening af lang grusvej 2020

  Hvem har ansvaret?

  Vi bestræber os altid på at reetablere til samme standard som inden etablering. Skulle der i enkelte tilfælde være udeståender, som ikke går ind under proceduren for reetablering, som beskrevet her på siden, kan du nedenfor se, hvem du skal kontakte. 

  • Ved reetablering på din matrikel: Såfremt der påføres skade på privat ejendom i forbindelse med etableringen, skal du kontakte den udbyder, du har bestilt etableringen hos. Find evt. kontaktoplysninger på din ordrebekræftelse. Her er det vigtigt, at du sørger for billeddokumentation og en grundig beskrivelse af problemet.
  • Ved reetablering på offentlige arealer: Ved færdiggørelse af reetablering af et offentligt areal vil der altid ske en gennemgang sammen med kommunen. Kommunen skal godkende området, og overtager herefter ansvaret for fremtidig vedligeholdelse. Derfor vil det være kommunen, du skal kontakte.

  Hvem har ansvaret?

  Vi bestræber os altid på at reetablere til samme standard som inden etablering. Skulle der i enkelte tilfælde være udeståender, som ikke går ind under proceduren for reetablering, som beskrevet her på siden, kan du nedenfor se, hvem du skal kontakte. 

  • Ved reetablering på din matrikel: Såfremt der påføres skade på privat ejendom i forbindelse med etableringen, skal du kontakte den udbyder, du har bestilt etableringen hos. Find evt. kontaktoplysninger på din ordrebekræftelse. Her er det vigtigt, at du sørger for billeddokumentation og en grundig beskrivelse af problemet.
  • Ved reetablering på offentlige arealer: Ved færdiggørelse af reetablering af et offentligt areal vil der altid ske en gennemgang sammen med kommunen. Kommunen skal godkende området, og overtager herefter ansvaret for fremtidig vedligeholdelse. Derfor vil det være kommunen, du skal kontakte.