Navigation Søgning

1. Informationsmøder

Undersøgelsesfasen

Alle nye projekter starter med en undersøgelsesfase, hvor Energi Fyn indsamler kontrakter i et på forhånd defineret område. Området er typisk kendetegnet ved at være en byzone inden for byskiltene eller et afgrænset landområde. Alle husstande inden for området har som udgangspunkt mulighed for at få fibernet.

Husstandene i området indbydes som det første til en aften, hvor Energi Fyns salgskonsulenter vil gennemgå de forskellige muligheder, tidshorisont for projektet, gravearbejdet, priserne samt de forskellige produkter på fibernettet.

I løbet af aftenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til aftenens præsentation eller til projektet generelt.

Den typiske løbetid for undersøgelsesfasen er 2-4 måneder. Det er vigtigt for os i undersøgelsesfasen at nå ud til så mange husstande som muligt, fordi vi ønsker en vis tilmeldingsprocent, før projektet kan blive en realitet. Hvis projektet igangsættes, projekteres hele området af vores projektafdeling, der samtidig begynder at bestille materialer hjem fra vores leverandører og aftaler opstart af projektet med eksterne entreprenører.