Udrulningsplan

Her på siden kan du følge hele udrulningsplanen for Nyborg og omegn.

Fiber kort over udrulning 2020

Tidsplan

Projektet dækker ca. 11.000 husstande og er delt ind i 7 etaper, hvoraf de første 6 udføres til udgangen af april 2023. De kaldes 'Zone 500 A-F'.  

Det sidste, 500G, dækker hovedsageligt Skovparkens Fællesantenne og vil blive tilsluttet umiddelbart i forlængelse af de 6 første etaper.  

Tidsplanen er kronologiske med etaperne i rækkefølge og vi starter derfor med 500A, 500B og 500C, der alle 3 forventes færdigetableret i første halvår 2022. Der skal sættes 3 teknikhuse i byen, som vi allerede er i gang med at finde placeringer til.  

Tidsplan

Projektet dækker ca. 11.000 husstande og er delt ind i 7 etaper, hvoraf de første 6 udføres til udgangen af april 2023. De kaldes 'Zone 500 A-F'.  

Det sidste, 500G, dækker hovedsageligt Skovparkens Fællesantenne og vil blive tilsluttet umiddelbart i forlængelse af de 6 første etaper.  

Tidsplanen er kronologiske med etaperne i rækkefølge og vi starter derfor med 500A, 500B og 500C, der alle 3 forventes færdigetableret i første halvår 2022. Der skal sættes 3 teknikhuse i byen, som vi allerede er i gang med at finde placeringer til.  

Subsite Nyborg

Vi graver flere steder på en gang

I henhold til den relativt stramme tidsplan vil det være nødvendigt med en massiv indsats af 6-7 gravehold per etape. Der vil altså i projektets løbetid, kontinuerligt køre 18-21 gravehold i områderne og hertil vil der være et antal brolæggere, skydehold og blæsehold til at bistå dem. Montørerne til etablering af hver husstand, vil forventeligt starte op i 2. kvartal 2021, hvor de første skabsområder står klar til dem.  

Det forventes at 500D, E og F vil kunne starte op 4. kvartal 2021 i umiddelbar forlængelse af de 3 første etaper, og færdigraves til udgangen af 2022. 1. kvartal 2023 vil bruges til de hængepartier der uden tvivl vil dukke op undervejs, samt efterslæbet af de sidste kunder til montørerne.  

Åben oversigtskortet i en PDF her

Vi graver flere steder på en gang

I henhold til den relativt stramme tidsplan vil det være nødvendigt med en massiv indsats af 6-7 gravehold per etape. Der vil altså i projektets løbetid, kontinuerligt køre 18-21 gravehold i områderne og hertil vil der være et antal brolæggere, skydehold og blæsehold til at bistå dem. Montørerne til etablering af hver husstand, vil forventeligt starte op i 2. kvartal 2021, hvor de første skabsområder står klar til dem.  

Det forventes at 500D, E og F vil kunne starte op 4. kvartal 2021 i umiddelbar forlængelse af de 3 første etaper, og færdigraves til udgangen af 2022. 1. kvartal 2023 vil bruges til de hængepartier der uden tvivl vil dukke op undervejs, samt efterslæbet af de sidste kunder til montørerne.  

Åben oversigtskortet i en PDF her